SEND
SEND
THE MESSAGE HAS BEEN SENT- THANK YOU!
PLEASE FILL IN ALL FIELDS!
  1. pl
  2. en

PL   EN

  1. pl
  2. en

PL   EN

  1. pl
  2. en

PL   EN

PL   ENG

PL   ENG

Poland's transit location between the countries of eastern and western Europe, as well as northern and southern Europe, is conducive to the development of the economy and land transport in particular. Four of the 10 trans-European corridors run through Poland: from Helsinki via Warsaw, with a branch to Gdansk; from Berlin via Warsaw, Minsk and Moscow to Nizhny Novgorod; from Brussels via Krakow to Kiev; and from Gdansk to Brno. The international roads running through Poland are constantly extended and upgraded, and the development of road infrastructure is one of the country's economic priorities.

million is the estimated number of all rental flats

in Poland in 2022 

0,0
0,0
0
0
0
0
0,0
0

 EUR is the average rental price for 1 sq m of a flat in Warsaw 

EUR is the average purchase price of 1 sq m of a flat in Warsaw

EUR is the average purchase price of 1 sq m of a flat in Poland

EUR is the average monthly salary in the

8 largest cities in Poland

EUR is the average monthly salary in Warsaw

EUR is the average monthly salary in Poland

million is the estimated number of missing housing units in Poland

LOCATION
 

Poland's transit location between the countries of eastern and western Europe, as well as northern and southern Europe, is conducive to the development of the economy and land transport in particular. Four of the 10 trans-European corridors run through Poland: from Helsinki via Warsaw, with a branch to Gdansk; from Berlin via Warsaw, Minsk and Moscow to Nizhny Novgorod; from Brussels via Krakow to Kiev; and from Gdansk to Brno. The international roads running through Poland are constantly extended and upgraded, and the development of road infrastructure is one of the country's economic priorities.

LOCATION

Contact us:

REAL ESTATE MARKET SEGMENTS

by purpose
 

Rynek mieszkaniowy

W 2022 roku w Polsce oddano do użytku 238 tys. mieszkań, z czego 129 tys. zostało wybudowanych 

przez firmy deweloperskie, a 81 tys. przez inwestorów indywidualnych (domy jednorodzinne). Całkowita liczba istniejących mieszkań w Polsce przekracza 15 mln, z czego 1,2 mln to mieszkania przeznaczone na wynajem. Deficyt mieszkań w Polsce szacuje się na 2,4 mln.

Rynek hotelowy

W 2022 roku funkcjonowało w Polsce 2,5 tys. hoteli mieszczących

144 tys. pokoi i 297 tys. miejsc noclegowych. Średnie obłożenie hoteli w dużych miastach w żadnym miesiącu 2022 roku nie spadło poniżej 60%. W 2021 roku w budowę nowych obiektów zainwestowano 

695 mln euro (257 mln w hotele 3*, 272 mln w hotele 4* i 100 mln w hotele 5*). 

Rynek magazynowy

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce  pod koniec 2022 roku wynosiły 27,4 mln mkw. (wzrost o 18% rok do roku), przy wskaźniku powierzchni niewynajętej na poziomie 4,2%. Koszty najmu powierzchni magazynowych, zużycia energii oraz kosztów pracy w Polsce należą do najniższych w Europie.   

Rynek powierzchni handlowych

Całkowite zasoby nowoczesnych 

powierzchni handlowych w Polsce wynoszą 15,9 mln mkw. W 2022 roku podaż nowych powierzchni wyniosła 400 tys. mkw, z czego 70% to retail parki. W budowie pozostaje ponad 300 tys. mkw. (60% w małych miastach). Obroty galerii handlowych w 2022. roku nie tylko powróciły do poziomów sprzed pandemii Covid-19, ale przewyższyły je o 16% procent.

Sektor przemysłowy

Przemysł to jedna z głównych gałęzi polskiej gospodarki. W Polsce zlokalizowanych jest wiele zakładów produkcyjnych polskich oraz zagranicznych firm, w tym wielu 

międzynarodowych koncernów z branż: samochodowej, maszynowej, lotniczej, AGD, elektronicznej, meblarskiej, metalowej, 

chemicznej, ceramicznej, farmaceutycznej i spożywczej.

Rynek biurowy

Na koniec 2022 roku całkowite zasoby nowoczesnych powierzchni biurowych w największych polskich miastach wynosiły 12,7 mln mkw. W tym samym czasie w realizacji pozostawało ok. 750 tys. mkw. biur, z czego większość trafi na rynek do końca 2024 r. W związku z niską aktywnością deweloperów na rynku biurowym, przewiduje się lukę podażową nowej powierzchni od 2024 roku.

Housing market
 

In 2022, 238,000 dwellings were put into use in Poland, of which 129,000 have been built by property developers, and 81,000 by individual investors (single-family homes). The total number of existing dwellings in Poland exceeds 15 million, of which 1.2 million are for rent. The housing deficit in Poland is estimated at

2.4 million.

The hotel market
 

In 2022, there were 2,500 hotels in Poland accommodating 144,000 rooms and 297,000 beds. Average hotel occupancy rates in major cities did not fall below 60% in any month in 2022. In 2021, EUR 695 million was invested in the construction of new hotels (257 million in three-star, 272 million in four-star and 100 million in five-star). 

Logistics real estate market
 

Total modern warehouse space stock in Poland at the end of 2022 

amounted to 27.4 million sq m (up 18% year-on-year), with a vacancy rate of 4.2%. The costs of renting warehouse space, energy consumption and labour costs in Poland are among the lowest in Europe.   

Retail space market
 

The total stock of modern retail space in Poland is 15.9 million sq m. In 2022, the supply of new space is 400,000 sq m, 70% of which is retail parks. More than 300,000 sq m remain under construction 

(60% in small towns). Mall turnover in 2022 has not only returned to pre-Covid-19 levels, but has surpassed them by 16 percent.

Industrial sector
 

Industry is one of the main branches of the Polish economy. Poland is home to many production facilities of Polish and foreign companies, including many multinationals in: automotive, machinery, aerospace, white goods, electronics, furniture, metal, chemical, ceramic, pharmaceutical and food industries.

Office market
 

At the end of 2022, the total stock of modern office space in Poland's largest cities will be 12.7 million sq m.  At the same time, approximately 750,000 sq m of offices remained under development, most of which will hit the market by the end of 2024. Due to low activity of developers in the office market, a supply gap of new space is anticipated from 2024 onwards.

Poland
 

Contact us:

Poland's convenient location in the centre of Europe means that all major European cities can be reached in a short time by road, rail or air. This makes Poland an attractive location for logistics investments and production.

Poland's convenient location in the centre of Europe means that all major European cities can be reached in a short time by road, rail or air. This makes Poland an attractive location for logistics investments and production.


 

Poland's convenient location in the centre of Europe means that all major European cities can be reached in a short time by road, rail or air. This makes Poland an attractive location for logistics investments and production.

mln to łączna
liczba ludności 8 największych

polskich miast

million is the total population of the 8 largest Polish cities 

0,0

million is the current population of Poland

0,0

million is the number

of households in

Poland

fastest growing

economy in the European Union 

largest GDP in the

world

million is the number of households in Poland

0,0

million is the current population of Warsaw 

0,00
200

th

th

st

st

Warsaw as the fastest growing city in years 

2022-26 according to

Oxford Economics

50

fastest growing economy in the European Union 

50

largest GDP in the world

largest GDP in the European Union

50

Pisali o nas:

  Łączymy strony  

  na rynku  
  wielkoformatowych  
  nieruchomości  

m.wilner@blackwhale.pl

Olga Walczyk

Co-founder, Portfolio Director

b.sluszewski@blackwhale.pl

Bartosz Słuszewski

Marketing Director

o.danieluk@blackwhale.pl

Olga Danieluk

Office Manager

j.ludnicki@blackwhale.pl

Jakub Ludnicki

Finance Director

k.knapik@blackwhale.pl

Kamil Knapik

Business Development Director

g.radwan@blackwhale.pl

Grzegorz Radwan

Sales Director

Bartosz Słuszewski
 

Beata Kądziela

Jakub Ludnicki

Natalia Chermer

The most interesting real estate development

projects under construction in Poland in 2023:

Co robimy?

Poland is the 6th largest economy in the European Union and 21st in the world with a GDP exceeding 632 billion in 2022. The country has a population of 37.9 million (5th in the European Union) and its capital Warsaw, which is also Poland's largest city, has 1.8 million inhabitants. Poland is located in Central Europe and covers an area of 312,000 sq km, making it the 9th largest country in Europe. Poland is a member of such international organisations as: European Union (EU), United Nations (UN), North Atlantic Treaty Organisation (NATO), Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE), World Trade Organisation (WTO), The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) and the Council of Europe. 

Beata Kądziela

0
0
0
0
0,0

million sq m is the supply of new warehouse space

in Poland in 2022 

thousand sq m is the supply of new retail

space in Poland in 2022

0
0

thousand sq m is the supply of new office space in Warsaw in 2022 

thousand new housing units were completed in Poland in 2022 

0
0

 EUR is the average rental price for 1 sq m of a flat in Warsaw 

0,0

EUR is the average purchase price of 1 sq m of a flat in Warsaw

EUR is the average purchase price of 1 sq m of a flat in Poland

0
0
0
0

EUR is the average monthly salary in Poland

0,0
0

GLOBAL OFFICE PARK, KATOWICE

OFFICE COMPLEX
(CAVATINA HOLDING)

QUORUM, WROCLAW

MIXED-USE COMPLEX
(CAVATINA HOLDING)

SLONECZNE TARASY, LODZ

RESIDELTIAL COMPLEX
(REVISIT HOME)

CRAFT, KATOWICE

OFFICE BUILDING
(GHELAMCO)

WIMA WIDZEWSKA MANUFAKTURA, LODZ

MIXED-USE COMPLEX
(CAVATINA HOLDING)

VIBE, WARSAW

OFFICE BUILDING
(GHELAMCO)

ATAL OLIMPIJSKA, KATOWICE

RESIDENTIAL COMPLEX
(ATAL)

TOWAROWA SQUARE PARK, WARSAW

RESIDENTIAL COMPLEX
(ASBUD GROUP)

DRUCIANKA CAMPUS, WARSAW

MIXED-USE COMPLEX
(LIEBRECHT & WOOD)

PERUN FACTORY, WARSAW

REVITALIZED RESIDENTIAL COMPLEX
(SOHO DEVELOPMENT)

GRUNDMANNA OFFICE PARK, KATOWICE

OFFICE COMPLEX
(CAVATINA HOLDING)

BOHEMA - STREFA PRAGA, WARSAW

REVITALIZED MIXED-USE COMPLEX
(OKAM)

NOWY RYNEK, POZNAN

MIXED-USE COMPLEX
(SKANSKA)

DOLNYCH MLYNOW, CRACOW

REVITALIZED RESIDENTIAL COMPLEX
(NOHO INVESTMENT)

GLOBAL OFFICE PARK, KATOWICE

OFFICE COMPLEX
(CAVATINA HOLDING)

QUORUM, WROCLAW

MIXED-USE COMPLEX
(CAVATINA HOLDING)

SLONECZNE TARASY, LODZ

RESIDELTIAL COMPLEX
(REVISIT HOME)

CRAFT, KATOWICE

OFFICE BUILDING
(GHELAMCO)

WIMA WIDZEWSKA MANUFAKTURA, LODZ

MIXED-USE COMPLEX
(CAVATINA HOLDING)

VIBE, WARSAW

OFFICE BUILDING
(GHELAMCO)

ATAL OLIMPIJSKA, KATOWICE

RESIDENTIAL COMPLEX
(ATAL)

TOWAROWA SQUARE PARK, WARSAW

RESIDENTIAL COMPLEX
(ASBUD GROUP)

DRUCIANKA CAMPUS, WARSAW

MIXED-USE COMPLEX
(LIEBRECHT & WOOD)

PERUN FACTORY, WARSAW

REVITALIZED RESIDENTIAL COMPLEX
(SOHO DEVELOPMENT)

GRUNDMANNA OFFICE PARK, KATOWICE

OFFICE COMPLEX
(CAVATINA HOLDING)

BOHEMA - STREFA PRAGA, WARSAW

REVITALIZED MIXED-USE COMPLEX
(OKAM)

NOWY RYNEK, POZNAN

MIXED-USE COMPLEX
(SKANSKA)

DOLNYCH MLYNOW, CRACOW

REVITALIZED RESIDENTIAL COMPLEX
(NOHO INVESTMENT)

Mariusz Wilner

Grzegorz Radwan

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice
Poland, Central Europe

office@blackwhale.pl
+48 507 508 334

NAVIGATION
 

Scroll up

How we work
About us

Poland

Nieruchomości inwestycyjne