1. pl
  2. en

PL   EN

  1. pl
  2. en

PL   EN

  1. pl
  2. en

PL   EN

PL   ENG

PL   ENG

Tranzytowe położenie Polski pomiędzy krajami Europy Wschodniej i Zachodniej oraz Północnej i Południowej sprzyja rozwojowi gospodarki, a w szczególności transportu lądowego. Przez Polskę wiodą 4 z 10 korytarzy transeuropejskich: z Helsinek przez Warszawę, z odgałęzieniem do Gdańska, z Berlina przez Warszawę, Mińsk i Moskwę do Niżnego Nowogrodu, z Brukseli przez Kraków do Kijowa oraz z Gdańska do Brna. Drogi międzynarodowe przebiegające przez Polskę są stale rozbudowywane i unowocześniane, a rozwój infrastruktury drogowej stanowi jeden 

z priorytetów gospodarczych kraju.

mln to szacowana liczba wszystkich 

mieszkań na wynajem 

w Polsce w 2022

0,0
0,0
0
0
0
0
0,0
0

euro to średnia cena najmu 1 mkw. 

mieszkania
w Warszawie

euro to średnia cena zakupu 1 mkw. 

mieszkania
w Warszawie

euro to średnia cena zakupu 1 mkw.  

mieszkania
w Polsce

euro to średnie miesięczne
wynagrodzenie w 8 największych miastach

w Polsce

euro to średnie miesięczne
wynagrodzenie

w Warszawie

euro to

średnie miesięczne
wynagrodzenie

w Polsce

miliona to szacowana liczba brakujących
mieszkań w Polsce

POŁOŻENIE
 

Tranzytowe położenie Polski pomiędzy krajami Europy Wschodniej i Zachodniej oraz Północnej i Południowej sprzyja rozwojowi gospodarki, a w szczególności transportu lądowego. Przez Polskę wiodą 4 z 10 korytarzy transeuropejskich: z Helsinek przez Warszawę, z odgałęzieniem do Gdańska, z Berlina przez Warszawę, Mińsk i Moskwę do Niżnego Nowogrodu, z Brukseli przez Kraków do Kijowa oraz z Gdańska do Brna. Drogi międzynarodowe przebiegające przez Polskę są stale rozbudowywane i unowocześniane, a rozwój infrastruktury drogowej stanowi jeden z priorytetów gospodarczych kraju.

POŁOŻENIE
 

Napisz do nas:

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola

SEGMENTY RYNKU NIERUCHOMOŚCI
według przeznaczenia

 

Rynek mieszkaniowy

W 2022 roku w Polsce oddano do użytku 238 tys. mieszkań, z czego 129 tys. zostało wybudowanych 

przez firmy deweloperskie, a 81 tys. przez inwestorów indywidualnych (domy jednorodzinne). Całkowita liczba istniejących mieszkań w Polsce przekracza 15 mln, z czego 1,2 mln to mieszkania przeznaczone na wynajem. Deficyt mieszkań w Polsce szacuje się na 2,4 mln.

Rynek hotelowy

W 2022 roku funkcjonowało w Polsce 2,5 tys. hoteli mieszczących

144 tys. pokoi i 297 tys. miejsc noclegowych. Średnie obłożenie hoteli w dużych miastach w żadnym miesiącu 2022 roku nie spadło poniżej 60%. W 2021 roku w budowę nowych obiektów zainwestowano 

695 mln euro (257 mln w hotele 3*, 272 mln w hotele 4* i 100 mln w hotele 5*). 

Rynek magazynowy

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce  pod koniec 2022 roku wynosiły 27,4 mln mkw. (wzrost o 18% rok do roku), przy wskaźniku powierzchni niewynajętej na poziomie 4,2%. Koszty najmu powierzchni magazynowych, zużycia energii oraz kosztów pracy w Polsce należą do najniższych w Europie.   

Rynek powierzchni handlowych

Całkowite zasoby nowoczesnych 

powierzchni handlowych w Polsce wynoszą 15,9 mln mkw. W 2022 roku podaż nowych powierzchni wyniosła 400 tys. mkw, z czego 70% to retail parki. W budowie pozostaje ponad 300 tys. mkw. (60% w małych miastach). Obroty galerii handlowych w 2022. roku nie tylko powróciły do poziomów sprzed pandemii Covid-19, ale przewyższyły je o 16% procent.

Sektor przemysłowy

Przemysł to jedna z głównych gałęzi polskiej gospodarki. W Polsce zlokalizowanych jest wiele zakładów produkcyjnych polskich oraz zagranicznych firm, w tym wielu 

międzynarodowych koncernów z branż: samochodowej, maszynowej, lotniczej, AGD, elektronicznej, meblarskiej, metalowej, 

chemicznej, ceramicznej, farmaceutycznej i spożywczej.

Rynek biurowy

Na koniec 2022 roku całkowite zasoby nowoczesnych powierzchni biurowych w największych polskich miastach wynosiły 12,7 mln mkw. W tym samym czasie w realizacji pozostawało ok. 750 tys. mkw. biur, z czego większość trafi na rynek do końca 2024 r. W związku z niską aktywnością deweloperów na rynku biurowym, przewiduje się lukę podażową nowej powierzchni od 2024 roku.

Rynek mieszkaniowy
 

W 2022 roku w Polsce oddano do użytku 238 tys. mieszkań, z czego 129 tys. zostało wybudowanych 

przez firmy deweloperskie, a 81 tys. przez inwestorów indywidualnych (domy jednorodzinne). Całkowita liczba istniejących mieszkań w Polsce przekracza 15 mln, z czego 1,2 mln to mieszkania przeznaczone na wynajem. Deficyt mieszkań w Polsce szacuje się na
2,4 mln.

Rynek hotelowy
 

W 2022 roku funkcjonowało w Polsce 2,5 tys. hoteli mieszczących

144 tys. pokoi i 297 tys. miejsc noclegowych. Średnie obłożenie hoteli w dużych miastach w żadnym miesiącu 2022 roku nie spadło poniżej 60%. W 2021 roku w budowę nowych obiektów zainwestowano 695 mln euro (257 mln w hotele 3*, 272 mln w hotele 4* i 100 mln w hotele 5*). 

Rynek magazynowy


Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce  pod koniec 2022 roku 

wynosiły 27,4 mln mkw. (wzrost o 18% rok do roku), przy wskaźniku powierzchni niewynajętej na poziomie 4,2%. Koszty najmu powierzchni magazynowych, zużycia energii oraz kosztów pracy w Polsce należą do najniższych w Europie.   

Powierzchnie handlowe
 

Całkowite zasoby nowoczesnych 

powierzchni handlowych w Polsce

wynoszą 15,9 mln mkw. W 2022

roku podaż nowych powierzchni

wyniosła 400 tys. mkw, z czego 70%

to retail parki. W budowie

pozostaje ponad 300 tys. mkw. 

(60% w małych miastach). Obroty

galerii handlowych w 2022. roku

nie tylko powróciły do poziomów

sprzed pandemii Covid-19, ale

przewyższyły je o 16% procent.

Sektor przemysłowy
 

Przemysł to jedna z głównych gałęzi polskiej gospodarki. W Polsce zlokalizowanych jest wiele zakładów produkcyjnych polskich oraz zagranicznych firm, w tym wielu międzynarodowych koncernów z branż: 

samochodowej, maszynowej, lotniczej, AGD, elektronicznej, meblarskiej, metalowej, 

chemicznej, ceramicznej, farmaceutycznej i spożywczej.

Rynek biurowy
 

Na koniec 2022 roku całkowite zasoby nowoczesnych powierzchni biurowych w największych polskich miastach wynosiły 12,7 mln mkw.  
W tym samym czasie w realizacji pozostawało ok. 750 tys. mkw. biur, z czego większość trafi na rynek do końca 2024 r. W związku z niską 

aktywnością deweloperów na rynku biurowym, przewiduje się lukę podażową nowej powierzchni od 2024 roku.

Polska
 

Napisz do nas:

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola

Dogodne położenie Polski

w centrum Europy sprawia,

że w krótkim czasie 

dotrzeć z niej można za

pomocą transportu

drogowego, kolejowego

lub lotniczego do

wszystkich głównych

miast europejskich. Czyni

to Polskę atrakcyjną

lokalizacją dla inwestycji 

logistycznych oraz

produkcyjnych.

Dogodne położenie Polski w centrum Europy sprawia, że w krótkim czasie dotrzeć z niej można za pomocą transportu drogowego, kolejowego lub lotniczego do wszystkich głównych miast europejskich. Czyni to Polskę atrakcyjną lokalizacją dla inwestycji logistycznych oraz produkcyjnych.Dogodne położenie Polski w centrum Europy sprawia, że w krótkim czasie dotrzeć z niej można za pomocą transportu drogowego, kolejowego lub lotniczego do wszystkich głównych miast europejskich. Czyni to Polskę atrakcyjną lokalizacją dla inwestycji 

logistycznych oraz produkcyjnych.

mln to łączna
liczba ludności 8 największych

polskich miast

mln to aktualna
liczba ludności 
w Polsce

mln to liczba

gospodarstw
domowych

w Polsce

mln to aktualna
liczba ludności 
w Warszawie

Warszawa jako
najszybciej rozwijające

się miasto w latach 

2022-26 według

Oxford Economics

najszybciej

rozwijająca

się gospodarka
w Unii
Europejskiej

co do wielkości

PKB na świecie

co do wielkości

PKB w Unii

Europejskiej

mln to łączna
liczba ludności 8 największych polskich miast

0,0

mln to aktualna
liczba ludności 
w Polsce

0,0

mln to liczba

gospodarstw
domowych
w Polsce

0,0

mln to aktualna
liczba ludności 
w Warszawie

0,00
200

.

.

.

.

Warszawa jako
najszybciej rozwijające się miasto w latach 

2022-26 według

Oxford Economics

50

najszybciej rozwijająca się gospodarka
w Unii Europejskiej

50

co do wielkości PKB 
na świecie

co do wielkości PKB 
w Unii Europejskiej

50

Pisali o nas:

  Łączymy strony  

  na rynku  
  wielkoformatowych  
  nieruchomości  

m.wilner@blackwhale.pl

Olga Walczyk

Co-founder, Portfolio Director

b.sluszewski@blackwhale.pl

Bartosz Słuszewski

Marketing Director

o.danieluk@blackwhale.pl

Olga Danieluk

Office Manager

j.ludnicki@blackwhale.pl

Jakub Ludnicki

Finance Director

k.knapik@blackwhale.pl

Kamil Knapik

Business Development Director

g.radwan@blackwhale.pl

Grzegorz Radwan

Sales Director

Bartosz Słuszewski
 

Beata Kądziela

Jakub Ludnicki

Natalia Chermer

Najciekawsze inwestycje deweloperskie
realizowane w Polsce w 2023 roku:

Co robimy?

Polska to 6. co do wielkości gospodarka w Unii Europejskiej i 21. na świecie, której PKB przekroczył w 2022 roku 632 mld. Kraj zamieszkuje 37,9 mln ludności (5. miejsce w Unii Europejskiej), a jego stolicę Warszawę, będącą jednocześnie największym polskim miastem, 1,8 mln mieszkańców. Polska położona jest w Europie Środkowej i zajmuje obszar 312 tysięcy km2, co czyni ją 9. największym krajem w Europie. Polska jest członkiem takich międzynarodowych organizacji, jak: Unia Europejska (EU), Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), North Atlantic Treaty Organization (NATO), Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), World Trade Organization (WTO), The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) oraz Rada Europy. 

Beata Kądziela

0
0
0
0
0,0

mln mkw. to podaż nowej powierzchni 

magazynowej w Polsce 

w 2022

tys. mkw. to podaż nowej powierzchni 

handlowej w Polsce

w 2022

0
0

tys. mkw. to podaż

nowej powierzchni 

biurowej w Warszawie

w 2022

tysięcy nowych mieszkań oddano do użytku w Polsce

w 2022

0
0

euro to średnia cena najmu 1 mkw. mieszkania
w Warszawie

0,0

euro to średnia cena zakupu 1 mkw. mieszkania
w Warszawie

euro to średnia cena zakupu 1 mkw.  mieszkania
w Polsce

0
0
0
0

euro to średnie miesięczne
wynagrodzenie
w Polsce

0,0
0

GLOBAL OFFICE PARK, KATOWICE

OFFICE COMPLEX
(CAVATINA HOLDING)

QUORUM, WROCLAW

MIXED-USE COMPLEX
(CAVATINA HOLDING)

SLONECZNE TARASY, LODZ

RESIDELTIAL COMPLEX
(REVISIT HOME)

CRAFT, KATOWICE

OFFICE BUILDING
(GHELAMCO)

WIMA WIDZEWSKA MANUFAKTURA, LODZ

MIXED-USE COMPLEX
(CAVATINA HOLDING)

VIBE, WARSAW

OFFICE BUILDING
(GHELAMCO)

ATAL OLIMPIJSKA, KATOWICE

RESIDENTIAL COMPLEX
(ATAL)

TOWAROWA SQUARE PARK, WARSAW

RESIDENTIAL COMPLEX
(ASBUD GROUP)

DRUCIANKA CAMPUS, WARSAW

MIXED-USE COMPLEX
(LIEBRECHT & WOOD)

PERUN FACTORY, WARSAW

REVITALIZED RESIDENTIAL COMPLEX
(SOHO DEVELOPMENT)

GRUNDMANNA OFFICE PARK, KATOWICE

OFFICE COMPLEX
(CAVATINA HOLDING)

BOHEMA - STREFA PRAGA, WARSAW

REVITALIZED MIXED-USE COMPLEX
(OKAM)

NOWY RYNEK, POZNAN

MIXED-USE COMPLEX
(SKANSKA)

DOLNYCH MLYNOW, CRACOW

REVITALIZED RESIDENTIAL COMPLEX
(NOHO INVESTMENT)

GLOBAL OFFICE PARK, KATOWICE

OFFICE COMPLEX
(CAVATINA HOLDING)

QUORUM, WROCLAW

MIXED-USE COMPLEX
(CAVATINA HOLDING)

SLONECZNE TARASY, LODZ

RESIDELTIAL COMPLEX
(REVISIT HOME)

CRAFT, KATOWICE

OFFICE BUILDING
(GHELAMCO)

WIMA WIDZEWSKA MANUFAKTURA, LODZ

MIXED-USE COMPLEX
(CAVATINA HOLDING)

VIBE, WARSAW

OFFICE BUILDING
(GHELAMCO)

ATAL OLIMPIJSKA, KATOWICE

RESIDENTIAL COMPLEX
(ATAL)

TOWAROWA SQUARE PARK, WARSAW

RESIDENTIAL COMPLEX
(ASBUD GROUP)

DRUCIANKA CAMPUS, WARSAW

MIXED-USE COMPLEX
(LIEBRECHT & WOOD)

PERUN FACTORY, WARSAW

REVITALIZED RESIDENTIAL COMPLEX
(SOHO DEVELOPMENT)

GRUNDMANNA OFFICE PARK, KATOWICE

OFFICE COMPLEX
(CAVATINA HOLDING)

BOHEMA - STREFA PRAGA, WARSAW

REVITALIZED MIXED-USE COMPLEX
(OKAM)

NOWY RYNEK, POZNAN

MIXED-USE COMPLEX
(SKANSKA)

DOLNYCH MLYNOW, CRACOW

REVITALIZED RESIDENTIAL COMPLEX
(NOHO INVESTMENT)

Mariusz Wilner

Grzegorz Radwan

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

biuro@blackwhale.pl
507 508 334

NAWIGACJA 
 

Przewiń w górę

Jak pracujemy

Poznaj nas

Polska

Nieruchomości inwestycyjne