P O L S K A :
N A J W I Ę K S Z A 
G O S P O D A R K A
W  R E G I O N I E

  1. pl
  2. en

P L    E N 

PL   EN

mln to populacja
8 największych
miast w Polsce

0,0

mln to liczba

gospodarstw
domowych w Polsce

0,0

mln to wielkość populacji stolicy
(7. największe
miasto w UE)

0,00
200

.

.

najszybciej rozwijająca się gospodarka
w Unii Europejskiej

50

co do wielkości gospodarka 
na świecie

mln to wielkość
populacji Polski
(5. miejsce w UE)

0,0

.

.

Warszawa jako
najszybciej rozwijające
się miasto w latach 

2022-26 według

Oxford Economics

50

co do wielkości gospodarka w Unii Europejskiej

50

PL   EN

P L    E N 

N A J W I Ę K S Z E 
G O S P O D A R K I
R E G I O N U

Nieruchomości inwestycyjne

Obszar regionu CEE rozciąga się od wschodniej granicy Polski, położonej 80 km od Berlina, przez Bałkany, Kaukaz, aż po Azję Środkową. Tranzytowe położenie regionu,
w którym krzyżują się wiodące europejskie oraz europejsko-azjatyckie szlaki handlowe

i komunikacyjne, sprzyja dynamicznemu 

rozwojowi gospodarek, w szczególności transportu lądowego. Przez region CEE wiedzie 

5 z 9 korytarzy transeuropejskich, w tym 4 przez Polskę (z Helsinek przez Warszawę, z odgałęzieniem do Gdańska; z Berlina przez Warszawę, Mińsk i Moskwę do Niżnego Nowogrodu; z Brukseli przez Kraków do Kijowa; z Gdańska do Brna). Region posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportową, obejmującą sieć autostrad, linii kolejowych

i lotnisk, zaś rozwój infrastruktury stanowi dla państw w nim leżących stały priorytet 

gospodarczy.

R E G I O N  C E E :
P O Ł O Ż E N I E 

P O Ł O Ż E N I E

675 EUR

Śr. koszt najmu mieszkania:

4 .  W Ę G R Y

4.7 EUR /

Śr. koszt najmu pow. mag.:

14 EUR /

Śr. koszt najmu pow. biur.:

3%

Pustostany (pow. mag.):

0.5 mln

Pow. magaz. - popyt:

4.1 mln

Zasoby pow. magaz.:

9%

Pustostany (pow. biur.):

0.2 mln

Pow. biurowa - popyt:

4.2 mln 

Zasoby pow. biurowej:

4.5%

Inflacja (2024):

$8.5 mld

FDI (2022):

BBB

S&P Investment Rating:

5.5%

Stopa bezrobocia:

93 026 km²

Powierzchnia:

9.7 mln

Populacja:

$177 mld

PKB (2023):

1 260 EUR

Śr. koszt najmu mieszkania:

3 .  C Z E C H Y

5.5 EUR /

Śr. koszt najmu pow. mag.:

16 EUR /

Śr. koszt najmu pow. biur.:

1.8%

Pustostany (pow. mag.):

1.5 mln

Pow. magaz. - popyt:

9.9 mln

Zasoby pow. magaz.:

8%

Pustostany (pow. biur.):

0.2 mln

Pow. biurowa - popyt:

3.7 mln 

Zasoby pow. biurowej:

2.8%

Inflacja (2024):

$9.8 mld

FDI (2022):

AA-

S&P Investment Rating:

2.9%

Stopa bezrobocia:

78 867 km²

Powierzchnia:

10.7 mln

Populacja:

$291 mld

PKB (2023):

Śr. koszt najmu mieszkania:

Śr. koszt najmu pow. mag.:

Śr. koszt najmu pow. biur.:

600 EUR

4%

0.6 mln

5.6 mln

12%

0.21 mln

4.2 mln 

5.8%

Inflacja (2024):

$11.2 mld

FDI (2022):

BBB-

S&P Investment Rating:

6%

Stopa bezrobocia:

238 397 km²

Powierzchnia:

19.1

Populacja:

$301 mld

PKB (2023):

3.6 EUR /

15 EUR /

Pustostany (pow. mag.):

Pow. magaz. - popyt:

Zasoby pow. magaz.:

Pustostany (pow. biur.):

Pow. biurowa - popyt:

Zasoby pow. biurowej:

Śr. koszt najmu mieszkania:

Śr. koszt najmu pow. mag.:

Śr. koszt najmu pow. biur.:

Śr. koszt najmu mieszkania:

Śr. koszt najmu pow. mag.:

Śr. koszt najmu pow. biur.:

Śr. koszt najmu mieszkania:

Śr. koszt najmu pow. mag.:

Śr. koszt najmu pow. biur.:

Śr. koszt najmu mieszkania:

Śr. koszt najmu pow. mag.:

Śr. koszt najmu pow. biur.:

1 260 EUR

600 EUR

600 EUR

Śr. koszt najmu mieszkania:

2 .  R U M U N I A

3.6 EUR /

Śr. koszt najmu pow. mag.:

15 EUR /

Śr. koszt najmu pow. biur.:

4%

Pustostany (pow. mag.):

0.6 mln

Pow. magaz. - popyt:

5.6 mln

Zasoby pow. magaz.:

12%

Pustostany (pow. biur.):

0.21 mln

Pow. biurowa - popyt:

4.2 mln 

Zasoby pow. biurowej:

6%

Inflacja (2024):

$11.2 mld

FDI (2022):

BBB-

S&P Investment Rating:

5.8%

Stopa bezrobocia:

238 397 km²

Powierzchnia:

19.1 mln

Populacja:

$301 mld

PKB (2023):

1 100 EUR

Śr. koszt najmu mieszkania:

675 EUR

2%

0.6 mln

4.1 mln

14%

1.8 mln

2.5 mln 

5%

0.55 mln

3.3 mln

12%

0.24 mln

2.0 mln 

3%

0.5 mln

4.1 mln

9%

0.2 mln

4.2 mln 

1.8%

1.5 mln

9.9 mln

8%

0.2 mln

3.7 mln 

4%

0.6 mln

5.6 mln

12%

0.21 mln

4.2 mln 

800 EUR

500 EUR

4.0 EUR /

14 EUR /

Pustostany (pow. mag.):

Pow. magaz. - popyt:

Zasoby pow. magaz.:

Pustostany (pow. biur.):

Pow. biurowa - popyt:

Zasoby pow. biurowej:

3.9 EUR /

14.5 EUR /

Pustostany (pow. mag.):

Pow. magaz. - popyt:

Zasoby pow. magaz.:

Pustostany (pow. biur.):

Pow. biurowa - popyt:

Zasoby pow. biurowej:

4.7 EUR /

14 EUR /

Pustostany (pow. mag.):

Pow. magaz. - popyt:

Zasoby pow. magaz.:

Pustostany (pow. biur.):

Pow. biurowa - popyt:

Zasoby pow. biurowej:

5.5 EUR /

16 EUR /

Pustostany (pow. mag.):

Pow. magaz. - popyt:

Zasoby pow. magaz.:

Pustostany (pow. biur.):

Pow. biurowa - popyt:

Zasoby pow. biurowej:

Polska to 6. co do wielkości gospodarka w Unii Europejskiej i 20. na świecie, której PKB przekroczył w 2023 roku 633 mld. Kraj zamieszkuje 37,9 mln ludności (5. miejsce w Unii Europejskiej), a jego stolicę Warszawę,  będącą jednocześnie największym polskim miastem, 1,8 mln mieszkańców. Polska położona jest w Europie Środkowej i zajmuje obszar 312 tysięcy k, co czyni ją 9. największym krajem w Europie. Polska jest członkiem takich międzynarodowych organizacji, jak: Unia Europejska (EU), Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), North Atlantic Treaty Organization (NATO), Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), World Trade Organization (WTO),
The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) oraz Rada Europy. 

Polska to 6. co do wielkości gospodarka w Unii Europejskiej i 20. na świecie, której PKB przekroczył w 2023 roku 633 mld. Kraj zamieszkuje 37,9 mln ludności (5. miejsce w Unii Europejskiej), a jego stolicę Warszawę, 

będącą jednocześnie największym polskim 

miastem, 1,8 mln mieszkańców. Polska położona jest w Europie Środkowej i zajmuje obszar 312 tysięcy k, co czyni ją 9. największym krajem w Europie. Polska jest członkiem takich międzynarodowych organizacji, jak: Unia Europejska (EU), Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), North Atlantic Treaty Organization (NATO), Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), World Trade Organization (WTO), The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) oraz Rada Europy. 

Polska to 6. co do wielkości gospodarka w Unii Europejskiej i 20. na świecie, której PKB przekroczył w 2023 roku 633 mld. Kraj zamieszkuje 37,9 mln ludności (5. miejsce
w Unii Europejskiej), a jego stolicę Warszawę, 
będącą jednocześnie największym polskim 
miastem, 1,8 mln mieszkańców. Polska położona jest w Europie Środkowej i zajmuje obszar 312 tysięcy k
, co czyni ją 9. największym krajem w Europie. Polska jest członkiem takich międzynarodowych organizacji, jak: Unia Europejska (EU), Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), North Atlantic Treaty Organization (NATO), Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), World Trade Organization (WTO), The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) oraz Rada Europy. 

5.  S Ł O W A C J A

6.  B U Ł G A R I A

4.  W Ę G R Y

2.7%

Inflacja (2024):

$5.5 mld

FDI (2022):

A+

S&P Investment Rating:

6.9%

Stopa bezrobocia:

49 035 km²

Powierzchnia:

5.5 mln

Populacja:

$115 mld

PKB (2023):

4.0%

Inflacja (2024):

$2.5 mld

FDI (2022):

BBB

S&P Investment Rating:

4.2%

Stopa bezrobocia:

110 994 km²

Powierzchnia:

6.8 mln

Populacja:

$90 mld

PKB (2023):

5.5%

Inflacja (2024):

$8.5 mld

FDI (2022):

BBB

S&P Investment Rating:

4.5%

Stopa bezrobocia:

93 026 km²

Powierzchnia:

9.7 mln

Populacja:

$177 mld

PKB (2023):

Obszar regionu CEE rozciąga się od wschodniej granicy Polski, położonej 80 km od Berlina, przez Bałkany, Kaukaz, aż po Azję Środkową. Tranzytowe położenie regionu,
w którym krzyżują się wiodące europejskie oraz europejsko-azjatyckie szlaki handlowe

i komunikacyjne, sprzyja dynamicznemu 

rozwojowi gospodarek, w szczególności transportu lądowego. Przez region CEE wiedzie 

5 z 9 korytarzy transeuropejskich, w tym 4 przez Polskę (z Helsinek przez Warszawę, z odgałęzieniem do Gdańska; z Berlina przez Warszawę, Mińsk i Moskwę do Niżnego Nowogrodu; z Brukseli przez Kraków do Kijowa; z Gdańska do Brna). Region posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportową, obejmującą sieć autostrad, linii kolejowych

i lotnisk, zaś rozwój infrastruktury stanowi dla państw w nim leżących stały priorytet 

gospodarczy.

Obszar regionu CEE rozciąga się od wschodniej granicy Polski, położonej 80 km od Berlina, przez Bałkany, Kaukaz, aż po Azję Środkową. Tranzytowe położenie regionu,
w którym krzyżują się wiodące europejskie oraz europejsko-azjatyckie szlaki handlowe 
i komunikacyjne, sprzyja dynamicznemu rozwojowi gospodarek, w szczególności transportu lądowego. Przez region CEE wiedzie 5 z 9 korytarzy transeuropejskich, w tym 4 przez Polskę (z Helsinek przez Warszawę, z odgałęzieniem do Gdańska; z Berlina przez Warszawę, Mińsk i Moskwę do Niżnego Nowogrodu; 
z Brukseli przez Kraków do Kijowa; z Gdańska do Brna). Region posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportową, obejmującą sieć autostrad, linii kolejowych
i lotnisk, zaś rozwój infrastruktury stanowi dla państw w nim leżących stały priorytet gospodarczy.

 

Obszar regionu CEE rozciąga się od wschodniej granicy Polski, położonej 80 km od Berlina, przez Bałkany, Kaukaz, aż po Azję Środkową. Tranzytowe położenie regionu,
w którym krzyżują się wiodące europejskie oraz europejsko-azjatyckie szlaki handlowe

i komunikacyjne, sprzyja dynamicznemu rozwojowi gospodarek, w szczególności transportu lądowego. Przez region CEE wiedzie 5 z 9 korytarzy transeuropejskich, w tym 4 przez Polskę (z Helsinek przez Warszawę, z odgałęzieniem do Gdańska; z Berlina
przez Warszawę, Mińsk i Moskwę do Niżnego Nowogrodu; z Brukseli przez Kraków do Kijowa; z Gdańska do Brna). Region posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportową, obejmującą sieć autostrad, linii kolejowych i lotnisk, zaś rozwój infrastruktury stanowi dla państw w nim leżących stały priorytet gospodarczy.

 

mln mkw. to zasoby nowoczesnej pow. 
magazynowej
w regionie CEE

0

%

%

0

to prognoz. różnica wzrostu realnego PKB
w regionie CEE względem 
średniej unijnej w 2024 r.

to prognoz. różnica wzrostu realnego PKB
w regionie CEE względem

średniej unijnej w 2024 r. (2,2% vs 1,3%)

to prognozowany
średni poziom inflacji
w krajach CEE
w 2024 roku

0,0
0

mln mkw. to zasoby nowoczesnej
pow. handlowej
w regionie CEE

 

mln mkw. to zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w regionie CEE
 

mln mkw. to zasoby nowoczesnej pow. 
biurowej w regionie
CEE

 

mln mkw. to zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej
w regionie CEE

 

0

+

mln to łączna liczba
ludności zamieszkującej 
kraje regionu CEE

0

2.  R U M U N I A

3.  C Z E C H Y

1 .  P O L S K A

N A J W I Ę K S Z E 
G O S P O D A R K I  R E G I O N U

C E E - 6 :  N A J W I Ę K S Z E 
G O S P O D A R K I  R E G I O N U

Region zamieszkiwany przez 112 milionów ludzi, składający się z 26 państw, w tym 11 członków Unii Europejskiej: Polski, Rumunii, Czech, Węgier, 

Słowacji, Bułgarii, Słowenii, Chorwacji, Litwy, Łotwy i Estonii. Pod względem rozwoju gospodarczego, 

w ostatnich 30 latach z krajami CEE należącymi do UE konkurować mogły tylko takie kraje jak Chiny, Hongkong, Tajwan, Singapur i Korea Płd. Tak duży sukces ekonomiczny i społeczny kraje byłego bloku wschodniego osiągnęły dzięki dołączeniu do otwartej gospodarki europejskiej, bardzo dobrze wykształconej i konkurencyjnej cenowo sile 

roboczej, a także szeroko zakrojonym inwestycjom infrastrukturalnym oraz technologicznym. W 2023 roku łączny PKB regionu wyniósł ok. 1,5 bln dol. 

Region zamieszkiwany przez 112 milionów ludzi, składający się z 26 państw, w tym 11 członków Unii Europejskiej: Polski, Rumunii, Czech, Węgier, Słowacji, Bułgarii, Słowenii, Chorwacji, Litwy, Łotwy i Estonii. Pod względem rozwoju gospodarczego, w ostatnich 30 latach z krajami CEE należącymi do UE konkurować mogły tylko takie kraje jak Chiny, Hongkong, Tajwan, Singapur i Korea Płd. Tak duży sukces ekonomiczny i społeczny kraje byłego bloku wschodniego osiągnęły dzięki dołączeniu do otwartej gospodarki europejskiej, bardzo dobrze wykształconej i konkurencyjnej cenowo sile roboczej, a także szeroko zakrojonym inwestycjom infrastrukturalnym oraz technologicznym. W 2023 roku łączny PKB regionu wyniósł ok. 1,5 bln dol. 

Region zamieszkiwany przez 112 milionów ludzi, składający się z 26 państw, w tym 11 członków Unii Europejskiej: Polski, Rumunii, Czech, Węgier,

Słowacji, Bułgarii, Słowenii, Chorwacji, Litwy, Łotwy i Estonii. Pod względem rozwoju gospodarczego, 
w ostatnich 30 latach z krajami CEE należącymi do UE konkurować mogły tylko takie kraje jak Chiny, Hongkong, Tajwan, Singapur i Korea Płd. Tak duży sukces ekonomiczny i społeczny kraje byłego bloku wschodniego osiągnęły dzięki dołączeniu do otwartej gospodarki europejskiej, bardzo dobrze wykształconej i konkurencyjnej cenowo sile 

roboczej, a także szeroko zakrojonym inwestycjom
infrastrukturalnym oraz technologicznym. 
W 2023 roku łączny PKB regionu wyniósł ok. 1,5 bln dol. 

E U R O P A  Ś R O D K O W O -
- W S C H O D N I A
( C E N T R A L  A N D  E A S T 
E U R O P E ,  C E E )

  1. pl
  2. en

PL   EN

  1. pl
  2. en

PL   ENG

PL   ENG

Tranzytowe położenie Polski pomiędzy krajami Europy Wschodniej i Zachodniej oraz Północnej i Południowej sprzyja rozwojowi gospodarki, a w szczególności transportu lądowego. Przez Polskę wiodą 4 z 10 korytarzy transeuropejskich: z Helsinek przez Warszawę, z odgałęzieniem do Gdańska, z Berlina przez Warszawę, Mińsk i Moskwę do Niżnego Nowogrodu, z Brukseli przez Kraków do Kijowa oraz z Gdańska do Brna. Drogi międzynarodowe przebiegające przez Polskę są stale rozbudowywane i unowocześniane, a rozwój infrastruktury drogowej stanowi jeden 

z priorytetów gospodarczych kraju.

0,0
0,0
0
0
0
0
0,0
0

euro to średnia cena najmu 1 mkw. 

mieszkania
w Warszawie

euro to średnia cena zakupu 1 mkw. 

mieszkania
w Warszawie

euro to średnia cena zakupu 1 mkw.  

mieszkania
w Polsce

euro to

średnie miesięczne
wynagrodzenie

w Polsce

Rynek mieszkaniowy

W 2022 roku w Polsce oddano do użytku 238 tys. mieszkań, z czego 129 tys. zostało wybudowanych 

przez firmy deweloperskie, a 81 tys. przez inwestorów indywidualnych (domy jednorodzinne). Całkowita liczba istniejących mieszkań w Polsce przekracza 15 mln, z czego 1,2 mln to mieszkania przeznaczone na wynajem. Deficyt mieszkań w Polsce szacuje się na 2,4 mln.

Rynek hotelowy

W 2022 roku funkcjonowało w Polsce 2,5 tys. hoteli mieszczących

144 tys. pokoi i 297 tys. miejsc noclegowych. Średnie obłożenie hoteli w dużych miastach w żadnym miesiącu 2022 roku nie spadło poniżej 60%. W 2021 roku w budowę nowych obiektów zainwestowano 

695 mln euro (257 mln w hotele 3*, 272 mln w hotele 4* i 100 mln w hotele 5*). 

Rynek magazynowy

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce  pod koniec 2022 roku wynosiły 27,4 mln mkw. (wzrost o 18% rok do roku), przy wskaźniku powierzchni niewynajętej na poziomie 4,2%. Koszty najmu powierzchni magazynowych, zużycia energii oraz kosztów pracy w Polsce należą do najniższych w Europie.   

Rynek powierzchni handlowych

Całkowite zasoby nowoczesnych 

powierzchni handlowych w Polsce wynoszą 15,9 mln mkw. W 2022 roku podaż nowych powierzchni wyniosła 400 tys. mkw, z czego 70% to retail parki. W budowie pozostaje ponad 300 tys. mkw. (60% w małych miastach). Obroty galerii handlowych w 2022. roku nie tylko powróciły do poziomów sprzed pandemii Covid-19, ale przewyższyły je o 16% procent.

Sektor przemysłowy

Przemysł to jedna z głównych gałęzi polskiej gospodarki. W Polsce zlokalizowanych jest wiele zakładów produkcyjnych polskich oraz zagranicznych firm, w tym wielu 

międzynarodowych koncernów z branż: samochodowej, maszynowej, lotniczej, AGD, elektronicznej, meblarskiej, metalowej, 

chemicznej, ceramicznej, farmaceutycznej i spożywczej.

Rynek biurowy

Na koniec 2022 roku całkowite zasoby nowoczesnych powierzchni biurowych w największych polskich miastach wynosiły 12,7 mln mkw. W tym samym czasie w realizacji pozostawało ok. 750 tys. mkw. biur, z czego większość trafi na rynek do końca 2024 r. W związku z niską aktywnością deweloperów na rynku biurowym, przewiduje się lukę podażową nowej powierzchni od 2024 roku.

N A J W I Ę K S Z A  G O S P O D A R K A 
W  R E G I O N I E :  P O L S K A 

Napisz do nas:

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola

Dogodne położenie Polski

w centrum Europy sprawia,

że w krótkim czasie 

dotrzeć z niej można za

pomocą transportu

drogowego, kolejowego

lub lotniczego do

wszystkich głównych

miast europejskich. Czyni

to Polskę atrakcyjną

lokalizacją dla inwestycji 

logistycznych oraz

produkcyjnych.

Dogodne położenie Polski w centrum Europy sprawia, że w krótkim czasie dotrzeć z niej można za pomocą transportu drogowego, kolejowego lub lotniczego do wszystkich głównych miast europejskich. Czyni to Polskę atrakcyjną lokalizacją dla inwestycji logistycznych oraz produkcyjnych.

mln to łączna
liczba ludności 8 największych

polskich miast

mln to aktualna
liczba ludności 
w Polsce

mln to liczba

gospodarstw
domowych

w Polsce

mln to populacja
8 największych
miast w Polsce

mln to aktualna
liczba ludności 
w Warszawie

Warszawa jako
najszybciej rozwijające

się miasto w latach 

2022-26 według

Oxford Economics

najszybciej

rozwijająca

się gospodarka
w Unii Europejskiej

co do wielkości

PKB na świecie

co do wielkości

PKB w Unii

Europejskiej

Pisali o nas:

  Łączymy strony  

  na rynku  
  wielkoformatowych  
  nieruchomości  

m.wilner@blackwhale.pl

Olga Walczyk

Co-founder, Portfolio Director

b.sluszewski@blackwhale.pl

Bartosz Słuszewski

Marketing Director

o.danieluk@blackwhale.pl

Olga Danieluk

Office Manager

j.ludnicki@blackwhale.pl

Jakub Ludnicki

Finance Director

k.knapik@blackwhale.pl

Kamil Knapik

Business Development Director

g.radwan@blackwhale.pl

Grzegorz Radwan

Sales Director

Bartosz Słuszewski
 

Beata Kądziela

Jakub Ludnicki

Natalia Chermer

Co robimy?

5.8%

Inflacja (2024):

$11.2 mld

FDI (2022):

BBB-

S&P Investment Rating:

6%

Stopa bezrobocia:

238 397 km²

Powierzchnia:

19.1 mln

Populacja:

$301 mld

PKB (2023):

2.9%

Inflacja (2024):

$9.8 mld

FDI (2022):

AA-

S&P Investment Rating:

2.8%

Stopa bezrobocia:

78 867 km²

Powierzchnia:

10.7 mln

Populacja:

$291 mld

PKB (2023):

3.6 EUR /

15 EUR /

Pustostany (pow. mag.):

Pow. magaz. - popyt:

Zasoby pow. magaz.:

Pustostany (pow. biur.):

Pow. biurowa - popyt:

Zasoby pow. biurowej:

3.9 EUR /

Śr. koszt najmu pow. mag.:

14 EUR /

Śr. koszt najmu pow. biur.:

4%

Pustostany (pow. mag.):

5.7 mln

Pow. magaz. - popyt:

24 mln

Zasoby pow. magaz.:

11%

Pustostany (pow. biur.):

0.7 mln

Pow. biurowa - popyt:

11.6 mln 

Zasoby pow. biurowej:

3.9%

Inflacja (2024):

$25.1 mld

FDI (2022):

A-

S&P Investment Rating:

3.2%

Stopa bezrobocia:

322 575 km²

Powierzchnia:

38 mln

Populacja:

Populacja:

$688 mld

PKB (2023):

Beata Kądziela

0
0
0
0

GLOBAL OFFICE PARK, KATOWICE

OFFICE COMPLEX
(CAVATINA HOLDING)

QUORUM, WROCLAW

MIXED-USE COMPLEX
(CAVATINA HOLDING)

SLONECZNE TARASY, LODZ

RESIDELTIAL COMPLEX
(REVISIT HOME)

CRAFT, KATOWICE

OFFICE BUILDING
(GHELAMCO)

WIMA WIDZEWSKA MANUFAKTURA, LODZ

MIXED-USE COMPLEX
(CAVATINA HOLDING)

VIBE, WARSAW

OFFICE BUILDING
(GHELAMCO)

ATAL OLIMPIJSKA, KATOWICE

RESIDENTIAL COMPLEX
(ATAL)

TOWAROWA SQUARE PARK, WARSAW

RESIDENTIAL COMPLEX
(ASBUD GROUP)

DRUCIANKA CAMPUS, WARSAW

MIXED-USE COMPLEX
(LIEBRECHT & WOOD)

PERUN FACTORY, WARSAW

REVITALIZED RESIDENTIAL COMPLEX
(SOHO DEVELOPMENT)

GRUNDMANNA OFFICE PARK, KATOWICE

OFFICE COMPLEX
(CAVATINA HOLDING)

BOHEMA - STREFA PRAGA, WARSAW

REVITALIZED MIXED-USE COMPLEX
(OKAM)

NOWY RYNEK, POZNAN

MIXED-USE COMPLEX
(SKANSKA)

DOLNYCH MLYNOW, CRACOW

REVITALIZED RESIDENTIAL COMPLEX
(NOHO INVESTMENT)

Mariusz Wilner

Grzegorz Radwan

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

biuro@blackwhale.pl
507 508 334

P O Z O S T A Ł E
 

O nas
Region CEE

Obserwacje

Dla mediów

N A W I G A C J A
 

Strona główna
Wartość dla klientów

Obszary wsparcia

Sektory rynku

Śr. koszt najmu mieszkania:

Śr. koszt najmu pow. mag.:

Śr. koszt najmu pow. biur.: