"Our strategy, based on a deep, almost obsessive focus on understanding the needs and preferences of our clients, is the element that distinguishes us most from other firms. At the same time, it is a feature for which we are most valued. It allows us to deliver offers perfectly tailored to the client's current situation, saving their time and enabling quick action. Furthermore, the appropriate matching of offers limits the number of recipients, making them perceived as prestigious, unique, and available only to the selected few. This, in turn, guarantees the selling party the creation of demand while maintaining the highest level of confidentiality."

  1. pl
  2. en

P L    E N 

  1. pl
  2. en

P L    E N 

,,Nasza strategia, oparta na głębokim, niemal obsesyjnym skupieniu na poznawaniu potrzeb i preferencji Klientów, to element, który w najwyższym stopniu wyróżnia nas na tle innych firm. Jednocześnie, jest to cecha, za którą jesteśmy najbardziej cenieni. Pozwala nam bowiem na dostarczanie ofert idealnie skrojonych pod bieżącą sytuację Klienta, oszczędzając jego czas i umożliwiając podejmowanie szybkich działań. Ponadto, odpowiednie dopasowanie ofert 

ogranicza liczbę ich odbiorców, co sprawia, że są one 
postrzegane
 jako prestiżowe, unikatowe i dostępne 
wyłącznie dla wybranych. 
Stronie zbywającej gwarantuje to z kolei kreowanie popytu przy zachowaniu możliwie najwyższego stopnia poufności."

m.wilner@blackwhale.pl

Mariusz Wilner

Chairman of the Board

  1. pl
  2. en

PL   EN

Dbamy o to, aby nasi Współpracownicy silnie ucieleśniali tożsamość marki, postępowali w zgodzie
z wyznawanymi przez nią wartościami i ideałami oraz podzielali wizję przyszłości firmy, z entuzjazmem dążąc do jej realizacji 
każdego dnia. Najbardziej cenionymi przez nas cechami są uczciwość, wysokie standardy etyczne, rzetelność, empatia, profesjonalizm, komunikatywność, inteligencja, pracowitość, pasja oraz zaangażowanie. Doceniamy nieopisaną rolę naszych Współpracowników w funkcjonowaniu organizacji, budowaniu wizerunku marki i tworzeniu nowych rynkowych standardów. Z tego powodu traktujemy ich jak równorzędnych Partnerów, oddając im należny szacunek oraz zapewniając udział
w generowanych zyskach. Wierzymy, że to od ich zaangażowania i jakości pracy 
zależały będą przyszłe sukcesy firmy, a także jej reputacja i długoterminowe zadowolenie Klientów. 

Przekrojowo wspieramy inwestorów z wielu sektorów rynku nieruchomości, skupiając się przede wszystkim na dostarczaniu ofert nieruchomości typu off-market na konkretne cele inwestycyjne oraz dyskretnym kreowaniu popytu na aktywa nieruchomościowe naszych Klientów, którymi są: prywatne
i instytucjonalne podmioty inwestycyjne, krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa deweloperskie
z różnych sektorów rynku nieruchomości, sieci hotelowe, sieci handlowe, przedsiębiorstwa z branży logistycznej, produkcyjnej, energetycznej, a także inwestorzy indywidualni. Posiadamy przekrój zasobów, umiejętności i wiedzy niezbędnych do efektywnego inicjowania, strukturyzowania, 
zabezpieczania i finalizowania transakcji o dowolnej wielkości i złożoności.

Przekrojowo wspieramy inwestorów z wielu sektorów rynku nieruchomości, skupiając się przede wszystkim na dostarczaniu ofert nieruchomości typu off-market na konkretne cele inwestycyjne oraz dyskretnym kreowaniu popytu na aktywa nieruchomościowe naszych Klientów, którymi są: 

prywatne i instytucjonalne podmioty inwestycyjne, 

krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa deweloperskie
z różnych sektorów rynku nieruchomości, sieci hotelowe, sieci handlowe, przedsiębiorstwa z branży logistycznej, produkcyjnej, energetycznej,
a także 

inwestorzy indywidualni. Posiadamy przekrój zasobów, umiejętności i wiedzy niezbędnych do efektywnego inicjowania, strukturyzowania, zabezpieczania

i finalizowania transakcji o dowolnej wielkości

i złożoności.

Przekrojowo wspieramy inwestorów z wielu sektorów rynku nieruchomości, skupiając się przede wszystkim na dostarczaniu ofert nieruchomości typu off-market na konkretne cele inwestycyjne oraz dyskretnym kreowaniu popytu na aktywa nieruchomościowe naszych Klientów, którymi są: prywatne i instytucjonalne podmioty inwestycyjne, krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa deweloperskie z różnych sektorów rynku nieruchomości, sieci hotelowe, sieci handlowe, przedsiębiorstwa z branży logistycznej, produkcyjnej, energetycznej, a także inwestorzy indywidualni. Posiadamy przekrój zasobów, umiejętności i wiedzy niezbędnych do efektywnego inicjowania, strukturyzowania, zabezpieczania i finalizowania transakcji o dowolnej wielkości i złożoności.

Nawiązywać długoterminowe i satysfakcjonujące relacje z inwestorami z całego świata, obsługując ich na najwyższym światowym poziomie i pomagając w realizowaniu dochodowych i bezpiecznych inwestycji w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności regionu pod względem atrakcyjności lokowania kapitału inwestycyjnego, a także do dynamicznego rozwoju gospodarek tej części kontynentu. 

Jesteśmy organizacją silnie nastawioną na relacje międzyludzkie i współpracę. Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie możliwie największej wartości naszym Klientom oraz Partnerom. Wierzymy, że skupienie na realizacji celów osób i firm, dla których istniejemy, stanowi jedyny klucz do utrzymywania z nimi długoterminowych relacji, a te z kolei stanowią najcenniejszy zasób na drodze do naszego sukcesu.


Dla naszych Współpracowników pragniemy tworzyć środowisko oparte na szacunku, równości i swobodzie, promujące kooperację skierowaną na osiąganie znaczących, wspólnych celów, a także umożliwiające nieograniczone perspektywy rozwoju w przyjaznej atmosferze.

Dbamy o to, aby nasi Współpracownicy silnie ucieleśniali tożsamość marki, postępowali
w zgodzie z wyznawanymi przez nią wartościami i ideałami oraz podzielali wizję przyszłości firmy, z entuzjazmem dążąc do jej realizacji 
każdego dnia. Najbardziej cenionymi przez nas cechami są uczciwość, wysokie standardy etyczne, rzetelność, empatia, profesjonalizm, 
komunikatywność, inteligencja, pracowitość, pasja oraz zaangażowanie. 
Doceniamy nieopisaną rolę naszych Współpracowników w funkcjonowaniu organizacji, budowaniu wizerunku marki i tworzeniu nowych rynkowych standardów. Z tego powodu traktujemy ich jak równorzędnych Partnerów, oddając im należny szacunek oraz zapewniając udział
w generowanych zyskach. Wierzymy, że to od ich zaangażowania i jakości pracy 
zależały będą przyszłe sukcesy firmy, a także jej reputacja i długoterminowe zadowolenie Klientów. 

Przekrojowo wspieramy inwestorów z wielu sektorów rynku nieruchomości, skupiając się przede wszystkim na dostarczaniu ofert nieruchomości typu off-market na konkretne cele inwestycyjne oraz dyskretnym kreowaniu popytu na aktywa nieruchomościowe naszych Klientów, którymi są: prywatne
i instytucjonalne podmioty inwestycyjne, krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa deweloperskie
z różnych sektorów rynku nieruchomości, sieci hotelowe, sieci handlowe, przedsiębiorstwa z branży logistycznej, produkcyjnej, energetycznej, a także inwestorzy indywidualni. Posiadamy przekrój zasobów, umiejętności i wiedzy niezbędnych do efektywnego inicjowania, strukturyzowania, 
zabezpieczania i finalizowania transakcji o dowolnej wielkości i złożoności.

We primarily focus on delivering off-market real estate offers for specific investment purposes and discretely creating demand for our clients' real estate assets. Our clients include private and institutional investment entities, domestic and foreign development companies from various real estate sectors, hotel chains, retail chains, logistics, manufacturing, energy companies, as well as individual investors. We possess a breadth of resources, skills, and knowledge necessary for effectively initiating, structuring, securing, and finalizing transactions of any size and complexity.

A B O U T  U S

C U L T U R E

P E O P L E

A M B I T I O N

Nawiązywać długoterminowe i satysfakcjonujące relacje z inwestorami z całego świata, obsługując ich na najwyższym światowym poziomie i pomagając w realizowaniu dochodowych i bezpiecznych inwestycji w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności regionu pod względem atrakcyjności lokowania kapitału inwestycyjnego, a także do dynamicznego rozwoju gospodarek tej części kontynentu. 

Nawiązywać długoterminowe i satysfakcjonujące relacje z inwestorami z całego świata, obsługując ich na najwyższym światowym poziomie i pomagając w realizowaniu dochodowych i bezpiecznych inwestycji
w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności regionu pod względem atrakcyjności lokowania kapitału inwestycyjnego, a także do dynamicznego rozwoju gospodarek tej części kontynentu. 

Jesteśmy organizacją silnie nastawioną na relacje międzyludzkie i współpracę. Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie możliwie największej wartości naszym Klientom oraz Partnerom. Wierzymy, że skupienie na realizacji celów osób
i firm, dla których istniejemy, stanowi jedyny klucz do utrzymywania z nimi długoterminowych relacji, a te z kolei stanowią najcenniejszy zasób na drodze do naszego sukcesu.


Dla naszych Współpracowników pragniemy tworzyć środowisko oparte na szacunku, równości
i swobodzie, promujące kooperację skierowaną na osiąganie znaczących, wspólnych celów, a także umożliwiające nieograniczone perspektywy rozwoju w przyjaznej atmosferze.

Dbamy o to, aby nasi Współpracownicy silnie ucieleśniali tożsamość marki, postępowali

w zgodzie z wyznawanymi przez nią wartościami
i ideałami oraz podzielali wizję przyszłości firmy,
z entuzjazmem dążąc do jej realizacji 
każdego dnia. Najbardziej cenionymi przez nas cechami są uczciwość, wysokie standardy etyczne, rzetelność, empatia, profesjonalizm, 
komunikatywność, inteligencja, pracowitość, pasja oraz zaangażowanie. Doceniamy nieopisaną rolę naszych Współpracowników w funkcjonowaniu organizacji, budowaniu wizerunku marki

i tworzeniu nowych rynkowych standardów.
Z tego powodu traktujemy ich jak równorzędnych Partnerów, oddając im należny szacunek oraz 
zapewniając udział w generowanych zyskach. 
Wierzymy, że to od ich zaangażowania i jakości pracy 
zależały będą przyszłe sukcesy firmy, a także jej reputacja i długoterminowe zadowolenie Klientów. 

Jesteśmy organizacją silnie nastawioną na relacje międzyludzkie i współpracę. Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie możliwie największej wartości naszym Klientom oraz Partnerom. Wierzymy, że skupienie na realizacji celów osób i firm, dla których istniejemy, stanowi jedyny klucz do utrzymywania
z nimi długoterminowych relacji, a te z kolei stanowią najcenniejszy zasób na drodze do naszego sukcesu.


Dla naszych Współpracowników pragniemy tworzyć środowisko oparte na szacunku, równości
i swobodzie, promujące kooperację skierowaną na osiąganie znaczących, wspólnych celów, a także umożliwiające nieograniczone perspektywy rozwoju w przyjaznej atmosferze.

Dbamy o to, aby nasi Współpracownicy silnie ucieleśniali tożsamość marki, postępowali w zgodzie
z wyznawanymi przez nią wartościami i ideałami oraz podzielali wizję przyszłości firmy, z entuzjazmem dążąc do jej realizacji 
każdego dnia. Najbardziej cenionymi przez nas cechami są uczciwość, wysokie standardy etyczne, rzetelność, empatia, profesjonalizm, komunikatywność, inteligencja, pracowitość, pasja oraz zaangażowanie. Doceniamy nieopisaną rolę naszych Współpracowników w funkcjonowaniu organizacji, budowaniu wizerunku marki i tworzeniu nowych rynkowych standardów. Z tego powodu traktujemy ich jak równorzędnych Partnerów, oddając im należny szacunek oraz zapewniając udział
w generowanych zyskach. Wierzymy, że to od ich zaangażowania i jakości pracy 
zależały będą przyszłe sukcesy firmy, a także jej reputacja i długoterminowe zadowolenie Klientów. 

Establishing long-term and satisfying relationships with investors from around the world, servicing them at the highest global level, and assisting in achieving profitable and secure investments in Poland and other Central and Eastern European countries. This contributes to the region's competitiveness in terms of attracting investment capital and dynamic development of economies in this part of the continent.

We are an organization strongly focused on interpersonal relationships and cooperation. Our primary goal is to deliver the greatest possible value to our Clients and Partners. We believe that focusing on achieving the goals of the individuals and companies we exist for is the only key to maintaining long-term relationships with them, which in turn constitutes the most valuable asset on the path to our success.

 

For our Employees, we aim to create an environment based on respect, equality, and freedom, promoting cooperation aimed at achieving significant, common goals, and enabling unlimited development perspectives in a friendly atmosphere.

We ensure that our Employees strongly embody the brand's identity, act in accordance with its values and ideals, and share the company's vision for the future, enthusiastically striving to achieve it every day. The most valued characteristics by us are honesty, high ethical standards, reliability, empathy, professionalism, communication skills, intelligence, diligence, passion, and commitment. We appreciate the indescribable role of our Employees in the organization's functioning, building the brand's image, and creating new market standards. Therefore, we treat them as equal Partners, giving them due respect and ensuring a share in the generated profits. We believe that their commitment and quality of work will determine the company's future successes, as well as its reputation and long-term customer satisfaction.

,,Marka Black Whale powstała w odpowiedzi na przepaść pomiędzy potencjałem wzajemnej komunikacji uczestników rynku nieruchomości
a realiami. Przedsiębiorstwa skupione na dostarczaniu wartości swoim klientom
i inwestorom nie mają czasu ani zasobów na budowanie i pielęgnowanie relacji z firmami konkurencyjnymi oraz tymi funkcjonującymi
w innych obszarach rynku nieruchomości, tracąc szanse na łączenie możliwości i potrzeb. Jesteśmy dla naszych Klientów właśnie tym brakującym ogniwem - reprezentujemy ich interesy, dostarczając informacje o bezpośrednich opcjach podaży i popytu, a także okazjach 
i sposobnościach, mających realne szanse przyczynić się do rozwoju ich przedsiębiorstw."

"The Black Whale brand was born in response to the gap between the potential of mutual communication among real estate market participants and realities. Companies focused on delivering value to their clients and investors do not have the time or resources to build and nurture relationships with competing firms and those operating in other areas of the real estate market, missing opportunities to match possibilities and needs. We are the missing link for our clients - representing their interests by providing information about direct supply and demand options, as well as opportunities and chances that have real potential to contribute to the development of their businesses."

,,Nasza strategia, oparta na głębokim, niemal obsesyjnym skupieniu na poznawaniu potrzeb
i preferencji Klientów, to element, który
w najwyższym stopniu wyróżnia nas na tle innych firm. Jednocześnie, jest to cecha, za którą jesteśmy najbardziej cenieni. Pozwala nam bowiem na dostarczanie ofert idealnie skrojonych pod bieżącą sytuację Klienta, oszczędzając jego czas
i umożliwiając podejmowanie szybkich działań. Ponadto, odpowiednie dopasowanie ofert 
ogranicza liczbę ich odbiorców, co sprawia, że są one postrzegane
 jako prestiżowe, unikatowe 
i dostępne wyłącznie dla wybranych. 
Stronie zbywającej gwarantuje to z kolei kreowanie popytu przy zachowaniu możliwie najwyższego stopnia poufności."

n.chermer@blackwhale.pl

Natalia Chermer

Member of the Board

 ,,Przyszłość rynku
nieruchomości

w Polsce według 30
przedstawicieli 

branży: 2023-2030" 

m.rachanski@blackwhale.pl

Mateusz Rachański

Marketing Director

j.ludnicki@blackwhale.pl

Jakub Ludnicki

Finance Director

g.radwan@blackwhale.pl

Grzegorz Radwan

Sales Director

m.wilner@blackwhale.pl

Mariusz Wilner

Co-founder, CEO

n.chermer@blackwhale.pl

Natalia Chermer

Co-founder, Board Member

%

nieruchomości
sprzedajemy

w oparciu
o bezpośrednie
relacje

0

Charytatywność
 

Charytatywność
 

  Łączymy strony  

  na rynku  
  wielkoformatowych  
  nieruchomości  

m.wilner@blackwhale.pl

Olga Walczyk

Co-founder, Portfolio Director

b.sluszewski@blackwhale.pl

Bartosz Słuszewski

Marketing Director

o.danieluk@blackwhale.pl

Olga Danieluk

Office Manager

j.ludnicki@blackwhale.pl

Jakub Ludnicki

Finance Director

g.radwan@blackwhale.pl

Grzegorz Radwan

Sales Director

m.wilner@blackwhale.pl

Mariusz Wilner

Co-founder, CEO

Bartosz Słuszewski

n.chermer@blackwhale.pl

Natalia Chermer

Co-founder, Board Member

Bartosz Słuszewski
 

Beata Kądziela

Jakub Ludnicki

Natalia Chermer

b.sluszewski@blackwhale.pl

Marketing Director

Black Whale to działająca na polskim rynku firma wspierająca inwestorów z sektorów mieszkaniowego, biurowego, handlowego, hotelowego i logistycznego w zakresie dostarczania ofert nieruchomości off-market pod konkretne zapotrzebowanie. Naszymi klientami są polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa deweloperskie, prywatne i instytucjonalne podmioty inwestycyjne, sieci hotelowe, sieci handlowe, przedsiębiorstwa logistyczne oraz inwestorzy indywidualni.

Zbudowanie największej sieci popytu i podaży nieruchomości o charakterze inwestycyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej, stanowiącej dla naszych klientów niewyczerpane źródło ofert typu off-market oraz zapewniającej niezrównaną efektywność w uwalnianiu kapitału ulokowanego w aktywach nieruchomościowych. Osiągnięcie najwyższego poziomu dyskrecji świadczonych usług, poprzez bezpośrednie łączenie popytu z podażą, bazując na dogłębnej znajomości potrzeb i preferencji klientów. Bycie cenionym partnerem dla tysięcy inwestorów, korzystnie wpływając na płynność posiadanych przez nich aktywów oraz zwiększając zakres możliwości inwestycyjnych, realnie przyczyniając się do wzrostu tempa rozwoju ich biznesów.

We comprehensively support investors from various real estate sectors, primarily focusing on delivering off-market real estate offers for specific investment purposes and discreetly creating demand for our clients' real estate assets. Our clients include private and institutional investment entities, domestic and foreign development companies from various real estate sectors, hotel chains, retail chains, logistics, manufacturing, energy companies, as well as individual investors. We possess a breadth of resources, skills, and knowledge necessary for effectively initiating, structuring, securing, and finalizing transactions of any size and complexity.

m.wilner@blackwhale.pl

Co-founder, Portfolio Director

Mariusz Wilner

M I S S I O N

Beata Kądziela

Jakub Ludnicki

Grzegorz Radwan

Sales Director

g.radwan@blackwhale.pl

Grzegorz Radwan

Finance Director

j.ludnicki@blackwhale.pl

Jakub Ludnicki

Natalia Chermer

mln złotych
to najniższa cena
nieruchomości
w naszej bazie

Mariusz Wilner

Grzegorz Radwan

Bartosz Słuszewski
 

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

office@blackwhale.pl
0048 507 508 334

O T H E R
 

About us
CEE region

Insights
Press kit

N A V I G A T I O N
 

Home
Value for clients

Support areas 

Sectors

P O L I T I C S

 

Cookies
Regulations

Private policy

Contact