1. pl
  2. en

PL   EN

  1. pl
  2. en

P L    E N 

  1. pl
  2. en

P L    E N 

  1. pl
  2. en

PL   EN

Black Whale to firma zajmująca się dostarczaniem 

ofert z rynku nieruchomości na sprecyzowane zapotrzebowanie. Specjalizujemy się
w transakcjach kupna-sprzedaży obiektów wielomieszkaniowych, biurowców, hoteli, obiektów handlowych oraz gruntów pod różnego typu inwestycje. Aktualnie obsługujemy 550 inwestorów

z kraju i zagranicy. Model działania Black Whale polega na cichym łączeniu stron, które zapewnia sprzedającym dyskrecję, zaś kupującym 

umożliwia dostęp do perfekcyjnie dopasowanych

do zapotrzebowania ofert przed innymi

uczestnikami rynku.

Black Whale Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w inicjowaniu i przeprowadzaniu transakcji na
rynku nieruchomości o charakterze inwestycyjnym. Skupia się na dostarczaniu ofert nieruchomości typu off-market na konkretne cele inwestycyjne, a także na dyskretnym 

kreowaniu popytu na aktywa nieruchomościowe należące do jej klientów, którymi są: prywatne i instytucjonalne podmioty inwestycyjne, przedsiębiorstwa deweloperskie z różnych sektorów rynku nieruchomości, sieci hotelowe, sieci handlowe, przedsiębiorstwa z branży logistycznej, produkcyjnej, energetycznej oraz inwestorzy

indywidualni. Model działania firmy polega na cichym łączeniu stron transakcji, w oparciu
o rozbudowaną sieć relacji biznesowych, w tym 550 obsługiwanych obecnie klientów. Taki sposób działania zapewnia sprzedającym 

dyskrecję, zaś kupującym umożliwia dostęp do perfekcyjnie dopasowanych do zapotrzebowania ofert przed innymi uczestnikami rynku.

Black Whale specializes in initiating and conducting real estate transactions of an investment nature. The company focuses on delivering off-market real estate offers for specific investment purposes and discreetly creating demand for real estate assets belonging to its clients, including private and institutional investment entities, development companies, hotel chains, retail chains, logistics, manufacturing, and energy companies, as well as individual investors. The company's operating model involves quietly connecting transaction parties based on an extensive network of business relationships, including 550 currently serviced clients. This approach ensures discretion for sellers and provides buyers with access to offers perfectly tailored to their needs ahead of other market participants.

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

office@blackwhale.pl
0048 507 508 334

O T H E R
 

About us
CEE region

Insights
Press kit

N A V I G A T I O N
 

Home
Value for clients

Support areas 

Sectors

P O L I T I C S

 

Cookies
Regulations

Private policy

Contact

P R E S S  K I T