1. pl
  2. en

PL   EN

  1. pl
  2. en

PL   EN

  1. pl
  2. en

PL   EN

  1. pl
  2. en

Wrote about us:

Wrote about us:

,,Przyszłość rynku nieruchomości w Polsce

według 30 przedstawicieli 

branży: 2023-2030"

,,Przyszłość rynku nieruchomości

w Polsce według 30 przedstawicieli 

branży: 2023-2030"

POBIERZ BEZPŁATNIE:

Dowiedz się jakie wydarzenia, zagrożenia oraz

szanse na rynku przewidują przedstawiciele

firm deweloperskich i wykonawczych, a także

inwestorzy i rynkowi eksperci.

Dowiedz się jakie wydarzenia, zagrożenia oraz szanse
na rynku przewidują przedstawiciele firm deweloperskich
i  wykonawczych, a także inwestorzy i rynkowi eksperci.

  Łączymy strony  

  na rynku  
  wielkoformatowych  
  nieruchomości  

m.wilner@blackwhale.pl
Olga Walczyk
Co-founder, Portfolio Director
b.sluszewski@blackwhale.pl
Bartosz Słuszewski
Marketing Director
o.danieluk@blackwhale.pl
Olga Danieluk
Office Manager
j.ludnicki@blackwhale.pl
Jakub Ludnicki
Finance Director
k.knapik@blackwhale.pl
Kamil Knapik
Business Development Director
g.radwan@blackwhale.pl
Grzegorz Radwan
Sales Director

Bartosz Słuszewski
 

Beata Kądziela

Jakub Ludnicki

Natalia Chermer

Nasze podejście jest znacząco odmienne od działań przeciętnej agencji działającej na rynku nieruchomości. Przede wszystkim, zajmujemy się wyłącznie nieruchomościami stricte inwestycyjnymi, co wymusza na nas odmienne ścieżki postępowania. Nauczeni doświadczeniem, stronimy od ogłoszeń oraz robienia zbędnego szumu wokół sprzedaży. Podobnie jak do upolowania kaczki nie potrzeba bomby atomowej, tak do sprzedaży nieruchomości nie jest konieczne informowanie o swym zamiarze wszystkich osób w kraju (lub internecie).

 

Wystarczający jest dostęp do informacji, kto takiej nieruchomości poszukuje i złożenie oferty w sposób bezpośredni. Taki model działania przynosi nieocenione korzyści obu stronom: sprzedającemu pozwala trafiać z ofertą prosto do zainteresowanych, unikając ryzyka ,,nadmiernej ekspozycji" (inwestorzy zwykle tracą zainteresowanie ofertami, które krążą po rynku, będąc dostępnymi dla każdego), zaś kupującym pozwala na dostęp do perfekcyjnie dopasowanych ofert przed innymi uczestnikami rynku.

You let us know what properties you are looking for. This data feeds into our demand database. 

We schedule an interview to discuss the chosen 

locations. 

We analyse the property database we have, looking for records relevant to your expectations. 

We keep you

updated on new

offers that meet

your

requirements. 

Nasze działania znacząco wyróżniają nas na tle innych agencji Our activities significantly distinguish us from other agencies operating in the real estate market. They are not limited to placing adverts on the Internet, or even ever starting there, because, having learnt by experience, we shy away from making noise about sales. Just as you don't need an atomic bomb to hunt a duck, you don't need to inform everyone in the country (or on the internet) about your plan to sell your property.

It is sufficient to have access to the knowledge of who is looking for such properties and to make an offer directly. Such a model of operation brings invaluable benefits to both parties: the seller allows the offer to go straight to those interested, avoiding the risk of 'overexposure' (investors tend to lose interest in offers that circulate around the market, being available to everyone), while buyers have access to perfectly matched offers before other market participants. 

Or get on the list straight away.
You can do it...

HERE

How we work?

who is looking for such properties and to make an offer directly. Such a model of operation brings invaluable benefits to both parties: the seller allows the offer to go straight to those interested, avoiding the risk of 'overexposure' (investors tend to lose interest in offers that circulate around the market, being available to everyone), while buyers have access to perfectly matched offers before other market participants. 

Our activities significantly distinguish us from other agencies operating in the real estate market. They are not limited to placing adverts on the Internet, or even ever starting there, because, having learnt by experience, we shy away from making noise about sales. Just as you don't need an atomic bomb to hunt a duck, you don't need to inform everyone in the country (or on the internet) about your plan to sell your property. It is sufficient to have access to the knowledge of

 

 

Our activities significantly distinguish us from other agencies operating in the real estate market. They are not limited to placing adverts on the Internet, or even ever starting there, because, having learnt by experience, we shy away from making noise about sales. Just as you don't need an atomic bomb to hunt a duck, you don't need to inform everyone in the country (or on the internet) about your plan to sell your property. It is sufficient to have access to the knowledge of who is looking for such properties and to make an offer directly. Such a model of operation brings invaluable benefits to both parties: the seller allows the offer to go straight to those interested, avoiding the risk of 'overexposure' (investors tend to lose interest in offers that circulate around the market, being available to everyone), while buyers have access to perfectly matched offers before other market participants. 

In practice...

A bunch of numbers:

Cooperation model:

You let us know what properties you are looking for. This data feeds into our demand database

We schedule an interview to

discuss the chosen locations

We analyse the property database we have, looking for records relevant to your expectations

Umawiamy 
wizję 
lokalną;
r
ozpoczyna 
się
proces głębokiej 

analizy, negocjacji 

i czynności

zmierzających do 

finalizacji transakcji.

 

 

Zainteresowani
inwestorzy po
podpisaniu umowy
o zachowaniu

poufności rozmów

otrzymują

szczegółowe

informacje

i materiały.

Jeżeli wybrani
inwestorzy nie

wyrażają
zainteresowania,

kierujemy ofertę do kolejnych trzech. Ewentualnie proces

się powtarza.

W ciągu 3 dni

roboczych
otrzymujemy od
nich informacje 
zwrotne, 
dotyczące
ich 
zainteresowania
(lub jego braku).

przekazujemy
podstawowe

informacje na jej

temat trzem 
inwestorom z naszej bazy, których ma ona szanse

zainteresować.

 

Gdy do naszego
portfolio dołącza
nowa nieruchomość

na sprzedaż...

We arrange an

on-site visit; the

process of in-depth analysis, negotiation

and steps to finalise

the transaction

begins. 

Interested investors receive detailed information and materials after

signing a non-

disclosure

agreement. 

If the chosen

investors do not

show interest, we

refer the offer to

another three. Alternatively, the

process repeats

itself. 

We receive feedback from them within

3 working days

regarding their

interest (or lack

thereof). 

we provide basic information about

it to three investors

from our database

who are likely to be interested in it.

When a new

property

for sale is added

to our portfolio,...

We arrange an

on-site visit; the

process of in-depth analysis, negotiation

and steps to finalise

the transaction

begins. 

Interested investors receive detailed information and materials after

signing a non-

disclosure

agreement. 

If the chosen

investors do not

show interest, we

refer the offer to

another three. Alternatively, the

process repeats

itself. 

We receive feedback from them within

3 working days

regarding their

interest (or lack

thereof). 

we provide basic information about

it to three investors

from our database

who are likely to be interested in it.

When a new property

for sale is added to

our portfolio,...

We keep you

updated on new

offers that meet

your

requirements

1

3

2

4

Let us know how we can help:

SEND
SEND
THE FORM HAS BEEN SENT - THANK YOU!
PLEASE FILL IN ALL FIELDS!
SEND
SEND
THE MESSAGE HAS BEEN SENT- THANK YOU!
PLEASE FILL IN ALL FIELDS!

In a nutshell, we are in the business of providing offers from the property market for a specified demand. We specialise in buy-sell transactions of multi-tenant buildings and land for various investment projects. Looking for townhouses for regeneration in major cities? Office buildings with tenants, generating a certain income? Retail parks in small towns? Luxury hotels? Plots of land for residential development? Whatever you're looking for, you've come to the perfect place. We will offer you exclusive deals that meet all of your expectations, which cannot be found anywhere else. 

What we do?

What we do?

The natural habitat for the most powerful of sea creatures are the quiet and calm depths of the ocean. The silent space far from the noisy surface is also an ideal condition for carrying out significant real estate transactions. Our operating model avoids the prying eyes of the market, allowing demand to be built discreetly only among those directly interested in offers with strictly defined parameters. 

Discretion 

produces results
 

Beata Kądziela

of our profits are

donated to good

causes.

PLN million is the

lowest property

price on offer 

of our profits are donated to good causes.

%

%

of properties are

sold through direct relationships 

0
0

kg is the weight

of a whale's heart.

The same amount

of heart we put into

our work

PLN million is the

highest property

price on offer

PLN million is the lowest property

price on offer 

properties that are currently under

analysis by our

clients 

0

up-to-date listings

of properties for

sale 

investors
we cooperate
with

cities in which we operate

0
0
0,0
0
0
0

COMMERCIAL BUILDINGS

RESIDENTIAL BUILDINGS

LAND FOR INVESTMENT

COMMERCIAL BUILDINGS

RESIDENTIAL BUILDINGS

LAND FOR INVESTMENT

Is this what you're

looking for?

Leave your contact details and we'll get back to you:

Mariusz Wilner

Grzegorz Radwan

PL   EN