1. pl
  2. en

PL   EN

P L    E N 

P L    E N 

,,Nasza strategia, oparta na głębokim, niemal obsesyjnym skupieniu na poznawaniu potrzeb i preferencji Klientów, to element, który w najwyższym stopniu wyróżnia nas na tle innych firm. Jednocześnie, jest to cecha, za którą jesteśmy najbardziej cenieni. Pozwala nam bowiem na dostarczanie ofert idealnie skrojonych pod bieżącą sytuację Klienta, oszczędzając jego czas i umożliwiając podejmowanie szybkich działań. Ponadto, odpowiednie dopasowanie ofert 

ogranicza liczbę ich odbiorców, co sprawia, że są one postrzegane jako prestiżowe, unikatowe i dostępne wyłącznie dla wybranych. Stronie zbywającej gwarantuje to z kolei kreowanie popytu przy zachowaniu możliwie najwyższego stopnia poufności."

,,Nasza strategia, oparta na głębokim, niemal obsesyjnym skupieniu na poznawaniu potrzeb i preferencji Klientów, to element, który w najwyższym stopniu wyróżnia nas na tle innych firm. Jednocześnie, jest to cecha, za którą jesteśmy najbardziej cenieni. Pozwala nam bowiem na dostarczanie ofert idealnie skrojonych pod bieżącą sytuację Klienta, oszczędzając jego czas i umożliwiając podejmowanie szybkich działań. Ponadto, odpowiednie dopasowanie ofert 

ogranicza liczbę ich odbiorców, co sprawia, że są one 
postrzegane
 jako prestiżowe, unikatowe i dostępne 
wyłącznie dla wybranych. 
Stronie zbywającej gwarantuje to z kolei kreowanie popytu przy zachowaniu możliwie najwyższego stopnia poufności."

m.wilner@blackwhale.pl

Mariusz Wilner

Prezes Zarządu

Dbamy o to, aby nasi Współpracownicy silnie ucieleśniali tożsamość marki, postępowali w zgodzie
z wyznawanymi przez nią wartościami i ideałami oraz podzielali wizję przyszłości firmy, z entuzjazmem dążąc do jej realizacji 
każdego dnia. Najbardziej cenionymi przez nas cechami są uczciwość, wysokie standardy etyczne, rzetelność, empatia, profesjonalizm, komunikatywność, inteligencja, pracowitość, pasja oraz zaangażowanie. Doceniamy nieopisaną rolę naszych Współpracowników w funkcjonowaniu organizacji, budowaniu wizerunku marki i tworzeniu nowych rynkowych standardów. Z tego powodu traktujemy ich jak równorzędnych Partnerów, oddając im należny szacunek oraz zapewniając udział
w generowanych zyskach. Wierzymy, że to od ich zaangażowania i jakości pracy 
zależały będą przyszłe sukcesy firmy, a także jej reputacja i długoterminowe zadowolenie Klientów. 

Przekrojowo wspieramy inwestorów z wielu sektorów rynku nieruchomości, skupiając się przede wszystkim na dostarczaniu ofert nieruchomości typu off-market na konkretne cele inwestycyjne oraz dyskretnym kreowaniu popytu na aktywa nieruchomościowe naszych Klientów, którymi są: prywatne
i instytucjonalne podmioty inwestycyjne, krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa deweloperskie
z różnych sektorów rynku nieruchomości, sieci hotelowe, sieci handlowe, przedsiębiorstwa z branży logistycznej, produkcyjnej, energetycznej, a także inwestorzy indywidualni. Posiadamy przekrój zasobów, umiejętności i wiedzy niezbędnych do efektywnego inicjowania, strukturyzowania, 
zabezpieczania i finalizowania transakcji o dowolnej wielkości i złożoności.

Przekrojowo wspieramy inwestorów z wielu sektorów rynku nieruchomości, skupiając się przede wszystkim na dostarczaniu ofert nieruchomości typu off-market na konkretne cele inwestycyjne oraz dyskretnym kreowaniu popytu na aktywa nieruchomościowe naszych Klientów, którymi są: 

prywatne i instytucjonalne podmioty inwestycyjne, 

krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa deweloperskie
z różnych sektorów rynku nieruchomości, sieci hotelowe, sieci handlowe, przedsiębiorstwa z branży logistycznej, produkcyjnej, energetycznej,
a także 

inwestorzy indywidualni. Posiadamy przekrój zasobów, umiejętności i wiedzy niezbędnych do efektywnego inicjowania, strukturyzowania, zabezpieczania

i finalizowania transakcji o dowolnej wielkości

i złożoności.

Przekrojowo wspieramy inwestorów z wielu sektorów rynku nieruchomości, skupiając się przede wszystkim na dostarczaniu ofert nieruchomości typu off-market na konkretne cele inwestycyjne oraz dyskretnym kreowaniu popytu na aktywa nieruchomościowe naszych Klientów, którymi są: prywatne i instytucjonalne podmioty inwestycyjne, krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa deweloperskie z różnych sektorów rynku nieruchomości, sieci hotelowe, sieci handlowe, przedsiębiorstwa z branży logistycznej, produkcyjnej, energetycznej, a także inwestorzy indywidualni. Posiadamy przekrój zasobów, umiejętności i wiedzy niezbędnych do efektywnego inicjowania, strukturyzowania, zabezpieczania i finalizowania transakcji o dowolnej wielkości i złożoności.

Nawiązywać długoterminowe i satysfakcjonujące relacje z inwestorami z całego świata, obsługując ich na najwyższym światowym poziomie i pomagając w realizowaniu dochodowych i bezpiecznych inwestycji w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności regionu pod względem atrakcyjności lokowania kapitału inwestycyjnego, a także do dynamicznego rozwoju gospodarek tej części kontynentu. 

Jesteśmy organizacją silnie nastawioną na relacje międzyludzkie i współpracę. Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie możliwie największej wartości naszym Klientom oraz Partnerom. Wierzymy, że skupienie na realizacji celów osób i firm, dla których istniejemy, stanowi jedyny klucz do utrzymywania z nimi długoterminowych relacji, a te z kolei stanowią najcenniejszy zasób na drodze do naszego sukcesu.


Dla naszych Współpracowników pragniemy tworzyć środowisko oparte na szacunku, równości i swobodzie, promujące kooperację skierowaną na osiąganie znaczących, wspólnych celów, a także umożliwiające nieograniczone perspektywy rozwoju w przyjaznej atmosferze.

Dbamy o to, aby nasi Współpracownicy silnie ucieleśniali tożsamość marki, postępowali
w zgodzie z wyznawanymi przez nią wartościami i ideałami oraz podzielali wizję przyszłości firmy, z entuzjazmem dążąc do jej realizacji 
każdego dnia. Najbardziej cenionymi przez nas cechami są uczciwość, wysokie standardy etyczne, rzetelność, empatia, profesjonalizm, 
komunikatywność, inteligencja, pracowitość, pasja oraz zaangażowanie. 
Doceniamy nieopisaną rolę naszych Współpracowników w funkcjonowaniu organizacji, budowaniu wizerunku marki i tworzeniu nowych rynkowych standardów. Z tego powodu traktujemy ich jak równorzędnych Partnerów, oddając im należny szacunek oraz zapewniając udział
w generowanych zyskach. Wierzymy, że to od ich zaangażowania i jakości pracy 
zależały będą przyszłe sukcesy firmy, a także jej reputacja i długoterminowe zadowolenie Klientów. 

,,Marka Black Whale powstała w odpowiedzi na przepaść pomiędzy potencjałem wzajemnej komunikacji uczestników rynku nieruchomości
a realiami. Przedsiębiorstwa skupione na dostarczaniu wartości swoim klientom i inwestorom nie mają czasu ani zasobów na budowanie i pielęgnowanie relacji
z firmami konkurencyjnymi oraz tymi funkcjonującymi w innych obszarach rynku nieruchomości, tracąc szanse na łączenie możliwości i potrzeb. Jesteśmy dla naszych Klientów właśnie tym brakującym ogniwem - reprezentujemy ich interesy, dostarczając informacje o bezpośrednich opcjach podaży i popytu, a także okazjach i sposobnościach, mających realne szanse przyczynić się do rozwoju ich przedsiębiorstw."

,,Marka Black Whale powstała w odpowiedzi na przepaść pomiędzy potencjałem wzajemnej komunikacji uczestników rynku nieruchomości
a realiami. Przedsiębiorstwa skupione na dostarczaniu wartości swoim klientom i inwestorom nie mają czasu ani zasobów na budowanie i pielęgnowanie relacji
z firmami konkurencyjnymi oraz tymi funkcjonującymi
w innych obszarach rynku nieruchomości, tracąc szanse na łączenie możliwości i potrzeb. Jesteśmy dla naszych Klientów właśnie tym brakującym ogniwem - reprezentujemy ich interesy, dostarczając informacje
o bezpośrednich opcjach podaży i popytu, a także okazjach i sposobnościach, mających realne szanse przyczynić się do rozwoju ich przedsiębiorstw."

Przekrojowo wspieramy inwestorów z wielu sektorów rynku nieruchomości, skupiając się przede wszystkim na dostarczaniu ofert nieruchomości typu off-market na konkretne cele inwestycyjne oraz dyskretnym kreowaniu popytu na aktywa nieruchomościowe naszych Klientów, którymi są: prywatne
i instytucjonalne podmioty inwestycyjne, krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa deweloperskie
z różnych sektorów rynku nieruchomości, sieci hotelowe, sieci handlowe, przedsiębiorstwa z branży logistycznej, produkcyjnej, energetycznej, a także inwestorzy indywidualni. Posiadamy przekrój zasobów, umiejętności i wiedzy niezbędnych do efektywnego inicjowania, strukturyzowania, 
zabezpieczania i finalizowania transakcji o dowolnej wielkości i złożoności.

Przekrojowo wspieramy inwestorów z wielu sektorów rynku nieruchomości, skupiając się przede wszystkim na dostarczaniu ofert nieruchomości typu off-market na konkretne cele inwestycyjne oraz dyskretnym kreowaniu popytu na aktywa nieruchomościowe naszych Klientów, którymi są: prywatne
i instytucjonalne podmioty inwestycyjne, krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa deweloperskie
z różnych sektorów rynku nieruchomości, sieci hotelowe, sieci handlowe, przedsiębiorstwa z branży logistycznej, produkcyjnej, energetycznej, a także inwestorzy indywidualni. Posiadamy przekrój zasobów, umiejętności i wiedzy niezbędnych do efektywnego inicjowania, strukturyzowania, 
zabezpieczania i finalizowania transakcji o dowolnej wielkości i złożoności.

O  N A S

K U L T U R A

L U D Z I E

A M B I C J E

Nawiązywać długoterminowe i satysfakcjonujące relacje z inwestorami z całego świata, obsługując ich na najwyższym światowym poziomie i pomagając w realizowaniu dochodowych i bezpiecznych inwestycji w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności regionu pod względem atrakcyjności lokowania kapitału inwestycyjnego, a także do dynamicznego rozwoju gospodarek tej części kontynentu. 

Nawiązywać długoterminowe i satysfakcjonujące relacje z inwestorami z całego świata, obsługując ich na najwyższym światowym poziomie i pomagając w realizowaniu dochodowych i bezpiecznych inwestycji
w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności regionu pod względem atrakcyjności lokowania kapitału inwestycyjnego, a także do dynamicznego rozwoju gospodarek tej części kontynentu. 

Jesteśmy organizacją silnie nastawioną na relacje międzyludzkie i współpracę. Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie możliwie największej wartości naszym Klientom oraz Partnerom. Wierzymy, że skupienie na realizacji celów osób
i firm, dla których istniejemy, stanowi jedyny klucz do utrzymywania z nimi długoterminowych relacji, a te z kolei stanowią najcenniejszy zasób na drodze do naszego sukcesu.


Dla naszych Współpracowników pragniemy tworzyć środowisko oparte na szacunku, równości
i swobodzie, promujące kooperację skierowaną na osiąganie znaczących, wspólnych celów, a także umożliwiające nieograniczone perspektywy rozwoju w przyjaznej atmosferze.

Dbamy o to, aby nasi Współpracownicy silnie ucieleśniali tożsamość marki, postępowali

w zgodzie z wyznawanymi przez nią wartościami
i ideałami oraz podzielali wizję przyszłości firmy,
z entuzjazmem dążąc do jej realizacji 
każdego dnia. Najbardziej cenionymi przez nas cechami są uczciwość, wysokie standardy etyczne, rzetelność, empatia, profesjonalizm, 
komunikatywność, inteligencja, pracowitość, pasja oraz zaangażowanie. Doceniamy nieopisaną rolę naszych Współpracowników w funkcjonowaniu organizacji, budowaniu wizerunku marki

i tworzeniu nowych rynkowych standardów.
Z tego powodu traktujemy ich jak równorzędnych Partnerów, oddając im należny szacunek oraz 
zapewniając udział w generowanych zyskach. 
Wierzymy, że to od ich zaangażowania i jakości pracy 
zależały będą przyszłe sukcesy firmy, a także jej reputacja i długoterminowe zadowolenie Klientów. 

Jesteśmy organizacją silnie nastawioną na relacje międzyludzkie i współpracę. Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie możliwie największej wartości naszym Klientom oraz Partnerom. Wierzymy, że skupienie na realizacji celów osób i firm, dla których istniejemy, stanowi jedyny klucz do utrzymywania
z nimi długoterminowych relacji, a te z kolei stanowią najcenniejszy zasób na drodze do naszego sukcesu.


Dla naszych Współpracowników pragniemy tworzyć środowisko oparte na szacunku, równości
i swobodzie, promujące kooperację skierowaną na osiąganie znaczących, wspólnych celów, a także umożliwiające nieograniczone perspektywy rozwoju w przyjaznej atmosferze.

Dbamy o to, aby nasi Współpracownicy silnie ucieleśniali tożsamość marki, postępowali w zgodzie
z wyznawanymi przez nią wartościami i ideałami oraz podzielali wizję przyszłości firmy, z entuzjazmem dążąc do jej realizacji 
każdego dnia. Najbardziej cenionymi przez nas cechami są uczciwość, wysokie standardy etyczne, rzetelność, empatia, profesjonalizm, komunikatywność, inteligencja, pracowitość, pasja oraz zaangażowanie. Doceniamy nieopisaną rolę naszych Współpracowników w funkcjonowaniu organizacji, budowaniu wizerunku marki i tworzeniu nowych rynkowych standardów. Z tego powodu traktujemy ich jak równorzędnych Partnerów, oddając im należny szacunek oraz zapewniając udział
w generowanych zyskach. Wierzymy, że to od ich zaangażowania i jakości pracy 
zależały będą przyszłe sukcesy firmy, a także jej reputacja i długoterminowe zadowolenie Klientów. 

Nawiązywać długoterminowe i satysfakcjonujące relacje z inwestorami z całego świata, obsługując ich na najwyższym światowym poziomie i pomagając w realizowaniu dochodowych i bezpiecznych inwestycji w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności regionu pod względem atrakcyjności lokowania kapitału inwestycyjnego, a także do dynamicznego rozwoju gospodarek tej części kontynentu. 

Jesteśmy organizacją silnie nastawioną na relacje międzyludzkie i współpracę. Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie możliwie największej wartości naszym Klientom oraz Partnerom. Wierzymy, że skupienie na realizacji celów osób i firm, dla których istniejemy, stanowi jedyny klucz do utrzymywania
z nimi długoterminowych relacji, a te z kolei stanowią najcenniejszy zasób na drodze do naszego sukcesu.


Dla naszych Współpracowników pragniemy tworzyć środowisko oparte na szacunku, równości
i swobodzie, promujące kooperację skierowaną na osiąganie znaczących, wspólnych celów, a także umożliwiające nieograniczone perspektywy rozwoju w przyjaznej atmosferze.

Dbamy o to, aby nasi Współpracownicy silnie ucieleśniali tożsamość marki, postępowali w zgodzie
z wyznawanymi przez nią wartościami i ideałami oraz podzielali wizję przyszłości firmy, z entuzjazmem dążąc do jej realizacji 
każdego dnia. Najbardziej cenionymi przez nas cechami są uczciwość, wysokie standardy etyczne, rzetelność, empatia, profesjonalizm, komunikatywność, inteligencja, pracowitość, pasja oraz zaangażowanie. Doceniamy nieopisaną rolę naszych Współpracowników w funkcjonowaniu organizacji, budowaniu wizerunku marki i tworzeniu nowych rynkowych standardów. Z tego powodu traktujemy ich jak równorzędnych Partnerów, oddając im należny szacunek oraz zapewniając udział
w generowanych zyskach. Wierzymy, że to od ich zaangażowania i jakości pracy 
zależały będą przyszłe sukcesy firmy, a także jej reputacja i długoterminowe zadowolenie Klientów. 

,,Marka Black Whale powstała w odpowiedzi na przepaść pomiędzy potencjałem wzajemnej komunikacji uczestników rynku nieruchomości
a realiami. Przedsiębiorstwa skupione na dostarczaniu wartości swoim klientom
i inwestorom nie mają czasu ani zasobów na budowanie i pielęgnowanie relacji z firmami konkurencyjnymi oraz tymi funkcjonującymi
w innych obszarach rynku nieruchomości, tracąc szanse na łączenie możliwości i potrzeb. Jesteśmy dla naszych Klientów właśnie tym brakującym ogniwem - reprezentujemy ich interesy, dostarczając informacje o bezpośrednich opcjach podaży i popytu, a także okazjach 
i sposobnościach, mających realne szanse przyczynić się do rozwoju ich przedsiębiorstw."

,,Marka Black Whale powstała w odpowiedzi na przepaść pomiędzy potencjałem wzajemnej komunikacji uczestników rynku nieruchomości a realiami. Przedsiębiorstwa skupione na dostarczaniu wartości swoim klientom i inwestorom nie mają czasu ani zasobów na budowanie i pielęgnowanie relacji z firmami konkurencyjnymi oraz tymi funkcjonującymi w innych obszarach rynku nieruchomości, tracąc szanse na łączenie możliwości i potrzeb. Jesteśmy dla naszych Klientów właśnie tym brakującym ogniwem
- reprezentujemy ich interesy, dostarczając informacje o bezpośrednich opcjach podaży i popytu, a także okazjach i sposobnościach, mających realne szanse przyczynić się do rozwoju ich przedsiębiorstw."

,,Nasza strategia, oparta na głębokim, niemal obsesyjnym skupieniu na poznawaniu potrzeb
i preferencji Klientów, to element, który
w najwyższym stopniu wyróżnia nas na tle innych firm. Jednocześnie, jest to cecha, za którą jesteśmy najbardziej cenieni. Pozwala nam bowiem na dostarczanie ofert idealnie skrojonych pod bieżącą sytuację Klienta, oszczędzając jego czas
i umożliwiając podejmowanie szybkich działań. Ponadto, odpowiednie dopasowanie ofert 
ogranicza liczbę ich odbiorców, co sprawia, że są one postrzegane
 jako prestiżowe, unikatowe 
i dostępne wyłącznie dla wybranych. 
Stronie zbywającej gwarantuje to z kolei kreowanie popytu przy zachowaniu możliwie najwyższego stopnia poufności."

,,Nasza strategia, oparta na głębokim, niemal obsesyjnym skupieniu na poznawaniu potrzeb i preferencji Klientów, to element, który w najwyższym stopniu wyróżnia nas na tle innych firm. Jednocześnie, jest to cecha, za którą jesteśmy najbardziej cenieni. Pozwala nam bowiem na dostarczanie ofert idealnie skrojonych pod bieżącą sytuację Klienta, oszczędzając jego czas i umożliwiając podejmowanie szybkich działań. Ponadto, odpowiednie dopasowanie ofert ogranicza
liczbę ich odbiorców, co sprawia, że są one 
postrzegane
 jako prestiżowe, unikatowe 
i dostępne wyłącznie dla wybranych. 
Stronie zbywającej gwarantuje to z kolei kreowanie popytu przy zachowaniu możliwie najwyższego stopnia poufności."

n.chermer@blackwhale.pl

Natalia Chermer

Członek Zarządu

 ,,Przyszłość rynku
nieruchomości

w Polsce według 30
przedstawicieli 

branży: 2023-2030" 

m.rachanski@blackwhale.pl

Mateusz Rachański

Marketing Director

j.ludnicki@blackwhale.pl

Jakub Ludnicki

Finance Director

g.radwan@blackwhale.pl

Grzegorz Radwan

Sales Director

m.wilner@blackwhale.pl

Mariusz Wilner

Co-founder, CEO

n.chermer@blackwhale.pl

Natalia Chermer

Co-founder, Board Member

%

nieruchomości
sprzedajemy

w oparciu
o bezpośrednie
relacje

0

Charytatywność
 

Charytatywność
 

  Łączymy strony  

  na rynku  
  wielkoformatowych  
  nieruchomości  

m.wilner@blackwhale.pl

Olga Walczyk

Co-founder, Portfolio Director

b.sluszewski@blackwhale.pl

Bartosz Słuszewski

Marketing Director

o.danieluk@blackwhale.pl

Olga Danieluk

Office Manager

j.ludnicki@blackwhale.pl

Jakub Ludnicki

Finance Director

g.radwan@blackwhale.pl

Grzegorz Radwan

Sales Director

m.wilner@blackwhale.pl

Mariusz Wilner

Co-founder, CEO

Bartosz Słuszewski

n.chermer@blackwhale.pl

Natalia Chermer

Co-founder, Board Member

Bartosz Słuszewski
 

Beata Kądziela

Jakub Ludnicki

Natalia Chermer

b.sluszewski@blackwhale.pl

Marketing Director

Black Whale to działająca na polskim rynku firma wspierająca inwestorów z sektorów mieszkaniowego, biurowego, handlowego, hotelowego i logistycznego w zakresie dostarczania ofert nieruchomości off-market pod konkretne zapotrzebowanie. Naszymi klientami są polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa deweloperskie, prywatne i instytucjonalne podmioty inwestycyjne, sieci hotelowe, sieci handlowe, przedsiębiorstwa logistyczne oraz inwestorzy indywidualni.

Zbudowanie największej sieci popytu i podaży nieruchomości o charakterze inwestycyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej, stanowiącej dla naszych klientów niewyczerpane źródło ofert typu off-market oraz zapewniającej niezrównaną efektywność w uwalnianiu kapitału ulokowanego w aktywach nieruchomościowych. Osiągnięcie najwyższego poziomu dyskrecji świadczonych usług, poprzez bezpośrednie łączenie popytu z podażą, bazując na dogłębnej znajomości potrzeb i preferencji klientów. Bycie cenionym partnerem dla tysięcy inwestorów, korzystnie wpływając na płynność posiadanych przez nich aktywów oraz zwiększając zakres możliwości inwestycyjnych, realnie przyczyniając się do wzrostu tempa rozwoju ich biznesów.

Zbudowanie największej sieci popytu i podaży nieruchomości o charakterze inwestycyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej, stanowiącej dla naszych klientów niewyczerpane źródło ofert typu off-market oraz zapewniającej niezrównaną efektywność w uwalnianiu kapitału ulokowanego w aktywach nieruchomościowych. Osiągnięcie najwyższego poziomu dyskrecji świadczonych usług, poprzez bezpośrednie łączenie popytu z podażą, bazując na dogłębnej znajomości potrzeb i preferencji klientów. Bycie cenionym partnerem dla tysięcy inwestorów, korzystnie wpływając na płynność posiadanych przez nich aktywów oraz zwiększając zakres możliwości inwestycyjnych, realnie przyczyniając się do wzrostu tempa rozwoju ich biznesów.

m.wilner@blackwhale.pl

Co-founder, Portfolio Director

Mariusz Wilner

M I S J A

Beata Kądziela

Jakub Ludnicki

Grzegorz Radwan

Sales Director

g.radwan@blackwhale.pl

Grzegorz Radwan

Finance Director

j.ludnicki@blackwhale.pl

Jakub Ludnicki

Natalia Chermer

mln złotych
to najniższa cena
nieruchomości
w naszej bazie

Mariusz Wilner

Grzegorz Radwan

Bartosz Słuszewski
 

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

biuro@blackwhale.pl
507 508 334

P O Z O S T A Ł E
 

O nas
Region CEE

Obserwacje

Dla mediów

N A W I G A C J A
 

Strona główna
Wartość dla klientów

Obszary wsparcia

Sektory rynku