1. pl
  2. en

C Z Y T A J 

1 1 . 0 9 . 2 0 2 3

C Z Y T A J

Podaż nowej powierzchni handlowej w Polsce w pierwszej połowie 2023 roku

W pierwszej połowie 2023 roku powierzchnia handlowa w Polsce wzrosła o 216 tys. m2, zgodnie z danymi JLL. Na koniec czerwca br. całkowita powierzchnia handlowa w budowie sięgnęła 410 tys. m2, a JLL prognozuje, że do końca roku nowa podaż przekroczy wynik z 2022 roku.

0 2 . 1 0 . 2 0 2 3

C Z Y T A J

W III kwartale bieżącego roku odnotowano dynamiczny wzrost sprzedaży nowych mieszkań w Polsce, zwłaszcza w największych aglomeracjach miejskich. Dane zebrane przez RynekPierwotny.pl wskazują, że sprzedano około 21,7 tys. mieszkań w dziesięciu głównych miastach i ich okolicach.

Znaczący wzrost sprzedaży nowych mieszkań w III kw. 2023: 129% r/r 

Rozkwit inwestycji handlowych w Polsce w latach 2024-2025

Polska wkracza w nowy etap rozbudowy infrastruktury handlowej, planując do 2025 roku powstanie ponad 1,2 miliona metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni handlowej. Dane Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH) wskazują na realizację 110 nowych obiektów handlowych...

C Z Y T A J

2 0 . 0 9  . 2 0 2 3

1 8 . 0 9 . 2 0 2 3

C Z Y T A J

C Z Y T A J

W 2023 roku na polskim rynku pojawi się sześć nowych prywatnych akademików, zlokalizowanych w czterech miastach, z około 3 tys. łóżek dla studentów. To rekordowa liczba w skali roku, wynika z analizy CBRE.

Boom na prywatne akademiki: rekordowa liczba miejsc dla studentów w 2023 roku

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) szacuje, że w 2024 roku liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce wyniesie około 200 tysięcy, będąc najniższym wynikiem od 2018 roku. Prognoza ta jest związana z obecnym niedopasowaniem podaży i popytu, które będzie prowadzić do dalszego wzrostu cen w bieżącym...

P L    E N 

W I Ę C E J  T R E Ś C I

C Z Y T A J

Transformacja w kierunku ESG będzie wymagała ogromnych nakładów finansowych – czego jednak nie uwzględniają wyceny tych przedsiębiorstw. Zauważają to instytucje finansowe, które uznają, że inwestowanie w przeszacowane spółki staje się w strategii długofalowej nieopłacalne.

C Z Y T A J

C Z Y T A J

C Z Y T A J

C Z Y T A J

C Z Y T A J

C Z Y T A J

C Z Y T A J

C Z Y T A J

C Z Y T A J

PL   EN

P L    E N 

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

C Z Y T A J

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

0 7 . 1 1 . 2 0 2 3

C Z Y T A J 

Inwestycje w nieruchomości komercyjne: Polska na czele CEE z 0,74 mld euro w III kwartale 2023

W III kwartale 2023 roku wolumen inwestycji w nieruchomości komercyjne w Europie Środkowo-Wschodniej wzrósł o 3% w porównaniu do poprzedniego kwartału, osiągając wartość 1,6 mld euro. Jednakże w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, odnotowano spadek o 43%.

1 3 . 1 2 . 2 0 2 3

C Z Y T A J

Przewidywania na temat przyszłości rynku biurowego w Polsce są obiecujące, zgodnie z najnowszymi danymi dostarczonymi przez REDD. Prognozy wskazują na znaczący wzrost dostępności nowej powierzchni biurowej w nadchodzących latach, co stanowi pozytywny sygnał dla sektora.

Dynamiczne perspektywy rozwoju rynku biurowego w Polsce

Polska w czołówce najszybciej rozwijających się rynków magazynowych w Europie

W trzecim kwartale br. Polska zanotowała zadowalające wyniki na rynku magazynowym, który przyciąga zarówno inwestorów, jak i najemców. Według danych CBRE, powierzchnia magazynowa w budowie osiągnęła rekordowy poziom 2,5 mln m2. Co ciekawe, ponad połowa z tych nowych inwestycji...

C Z Y T A J 

3 0 . 1 1 . 2 0 2 3

2 3 . 1 1 . 2 0 2 3

C Z Y T A J 

Ostatnie miesiące przyniosły znaczący wzrost aktywności deweloperskiej na polskim rynku. Według danych GUS, październik był już czwartym miesiącem z rzędu, w którym zanotowano znaczący wzrost liczby rozpoczynanych budów mieszkań i domów. To zjawisko, które można przypisać...

Wzrost liczby budów o ponad 70% w porównaniu z poprzednim rokiem

30 reprezentantów rynku nieruchomości, w tym 20 przedstawicieli branży deweloperskiej, na 180 stronach udziela 240 odpowiedzi na pytania o przyszłość polskiego rynku nieruchomości: oczekiwania, trendy, potencjalne zagrożenia i szanse.

P U B L I K A C J A :

Przyszłość rynku nieruchomości w Polsce według 30 przedstawicieli branży: 2023-2030
 

P O B I E R Z

2 7 . 1 2 . 2 0 2 3

C Z Y T A J 

Nowe wyzwania w finansowaniu nieruchomości komercyjnych w CEE

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez KPMG, finansowanie nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej pozostaje kluczowym obszarem zainteresowania dla banków. Niemniej jednak, banki w regionie są podzielone co do przyszłych zmian w swoich portfelach kredytowych.

0 6 . 0 1 . 2 0 2 4

C Z Y T A J 

Prognoza rozwoju rynku mieszkaniowego na 2024 rok

S T A R S Z E

0 4 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J 

Dynamika cen nowych mieszkań: analiza stycznia 2024

Według najnowszych danych dostarczonych przez RynekPierwotny.pl, styczeń 2024 roku przyniósł zmienne trendy cenowe na rynku nieruchomości w Polsce, z różnicą między poszczególnymi aglomeracjami. Średnie ceny metra kwadratowego nowych mieszkań wzrosły o 1-4% w czterech...

2 3 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

Perspektywy na rok 2024 wskazują na dynamiczny rozwój na rynku powierzchni magazynowych w Polsce. Przewiduje się, że zasoby nieruchomości tego sektora 

przekroczą 34 mln m2, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. Szczególnie rynek w Warszawie wyróżnia się jako lider...

Perspektywy na rok 2024 wskazują na dynamiczny rozwój na rynku powierzchni magazynowych w Polsce. Przewiduje się, że zasoby nieruchomości tego sektora przekroczą 34 mln m2, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. Szczególnie rynek w Warszawie wyróżnia się jako lider...

Dynamika wzrostu rynku magazynowego w Polsce

W styczniu br. odnotowano znaczący wzrost liczby rozpoczętych budów mieszkań w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Według danych GUS, liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, wzrosła o 66,4%, osiągając 15 720. W porównaniu z poprzednim miesiącem, wzrost wyniósł 9,3%.

C Z Y T A J 

2 2 . 0 2 . 2 0 2 4

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J 

Według szacunków firmy doradczej Cushman & Wakefield, w 2024 roku oczekuje się oddania do użytkowania około 78 tys. metrów kwadratowych nowej powierzchni biurowej w Warszawie oraz około 229 tys. metrów kwadratowych w miastach regionalnych.

Prognozy dotyczące rynku biurowego w Polsce na rok 2024

O B S E R W A C J E

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

biuro@blackwhale.pl
507 508 334

P O Z O S T A Ł E
 

O nas
Region CEE

Obserwacje

Dla mediów

N A W I G A C J A
 

Strona główna
Wartość dla klientów

Obszary wsparcia

Sektory rynku

Znaczący skok liczby rozpoczętych budów mieszkań w styczniu 2024