1. pl
  2. en

P L    E N 

Większość deweloperów (62%), którzy zostali poddani ankietowaniu przez Narodowy Bank Polski, spodziewa się utrzymania poziomu sprzedaży mieszkań w bieżącym roku na zbliżonym poziomie do 2023 roku. Umiarkowany optymizm wynika z nadziei na pozytywne efekty nowego rządowego programu, wspierającego nabywanie mieszkań na własne potrzeby oraz stabilizacji popytu inwestycyjnego.

 

Według raportu „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2023 r.” przewaga popytu nad podażą, zauważona pod koniec 2023 roku wynikała głównie ze spadku liczby rozpoczętych inwestycji w latach 2021 i 2022. W efekcie, wzrost popytu w 2024 roku napotkał na ograniczoną ofertę nowo budowanych mieszkań. Mimo to, zdaniem 34% deweloperów, podaż mieszkań była zbliżona do popytu.

 

Wzrost sprzedaży mieszkań w 2023 roku wynikał z poprawy dostępności kredytów bankowych, nadal wysokiego popytu na mieszkania na wynajem oraz kontynuacji inwestycji w nieruchomości mieszkaniowe. Deweloperzy wskazują również na warunki udzielanych kredytów bankowych oraz lepszą dostępność mieszkań, jako czynniki poprawiające wyniki sprzedażowe. Z drugiej strony, czynnikiem hamującym sprzedaż były wysokie ceny mieszkań, ograniczona zdolność kredytowa oraz słaba kondycja finansowa części gospodarstw domowych. Szybki wzrost cen mieszkań, rosnąca inflacja oraz brak alternatywnych form oszczędzania skłaniały jednak do inwestowania w nieruchomości mieszkaniowe. Jak informuje NBP, popyt ze strony funduszy inwestycyjnych i zagranicznych osób fizycznych miał niewielki wpływ na poziom sprzedaży.

PL   EN

P L    E N 

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

P O W R Ó T


 

0 4 . 0 4 . 2 0 2 4

Ankieta NBP dot. oczekiwań deweloperów w Polsce

O B S E R W A C J E

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

biuro@blackwhale.pl
507 508 334

P O Z O S T A Ł E
 

O nas
Region CEE

Obserwacje

Dla mediów

N A W I G A C J A
 

Strona główna
Wartość dla klientów

Obszary wsparcia

Sektory rynku