1. pl
  2. en

P L    E N 

Trendy w produkcji

 

Polska branża budowlana ma doświadczyć spadku produkcji w 2024 roku, a następnie znaczącego ożywienia, z prognozowanym wzrostem na poziomie 7-9% w 2025 roku, zgodnie z prognozą Banku Pekao na koniec kwietnia 2024 roku. W tym roku firmy budowlane będą przede wszystkim borykać się z presją kosztów pracy, natomiast w 2025 roku głównym wyzwaniem staną się koszty materiałowe.

 

2024: Spadek aktywności budowlanej

 

W 2024 roku sektor budowlany ma doświadczyć spadku, przy czym ożywienie w budownictwie mieszkaniowym raczej nie zrekompensuje osłabienia w nieruchomościach komercyjnych i segmencie inżynieryjnym. Sytuacja finansowa firm budowlanych będzie naznaczona presją kosztową, głównie ze strony kosztów pracy, w niekorzystnych warunkach popytowych. Może to prowadzić do redukcji marż, które były na rekordowo wysokim poziomie w latach 2021-2023, co pozwoliło firmom zbudować solidną poduszkę finansową. Koszty pracy pozostają istotną barierą, a ponad 73% przedsiębiorstw budowlanych wskazuje wysokie koszty zatrudnienia jako główne wyzwanie.

 

2025: Prognozowane ożywienie

 

W 2025 roku oczekiwane jest znaczne ożywienie, z prognozowanym wzrostem na poziomie 7-9%, napędzanym głównie przez rozpoczęcie wielu projektów infrastrukturalnych. Choć presja kosztów pracy nieco osłabnie dzięki rosnącym przychodom, koszty materiałowe będą stanowić poważne wyzwanie. Historycznie ceny materiałów budowlanych wykazywały znaczne wahania, rosnąc szybciej niż ceny produkcji budowlano-montażowej w okresach boomu inwestycyjnego. Ta tendencja prawdopodobnie utrzyma się w 2025 roku. Jednak sektor budowlany wyciągnął wnioski z przeszłości i jest lepiej przygotowany na te trudności, wspierany korzystnymi przepisami prawnymi, takimi jak klauzule waloryzacyjne w zamówieniach publicznych.

 

Analiza poszczególnych segmentów

 

- Budownictwo mieszkaniowe: W 2024 roku budownictwo mieszkaniowe skorzysta z ożywienia inwestycyjnego z drugiej połowy 2023 roku. Przyszły wzrost będzie jednak zależał od kontynuacji wsparcia dla kredytobiorców, szczególnie w kontekście wysokich stóp procentowych.

 

- Budownictwo komercyjne: Sektor budownictwa komercyjnego doświadczy spadku aktywności w latach 2024-2025, zwłaszcza w segmentach takich jak biura i magazyny. Jest to wynikiem spowolnienia inwestycji firm w nowe i modernizowane budynki, spowodowanego wysokimi kosztami finansowania.

 

- Budownictwo inżynieryjne: Projekty inżynieryjne będą miały spowolnienie w 2024 roku z powodu przejścia do nowej perspektywy budżetowej UE, opóźnień w napływie środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz audytów głównych programów inwestycyjnych. Jednak od 2025 roku nastąpi stopniowy wzrost aktywności w nowych projektach i powrót do szybkiego wzrostu.

 

Podsumowanie

 

Polska branża budowlana stoi przed trudnym 2024 rokiem ze spodziewanymi spadkami spowodowanymi presją kosztów pracy i słabymi warunkami popytowymi. Jednak sektor ma szansę na silne ożywienie w 2025 roku, napędzane projektami infrastrukturalnymi i poprawą sytuacji finansowej. Chociaż koszty materiałowe będą stanowić poważne wyzwanie, gotowość sektora oraz korzystne przepisy prawne powinny wspierać jego odporność i wzrost w nadchodzących latach.

 

 

 

 

PL   EN

P L    E N 

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

P O W R Ó T


 

1 4 . 0 6 . 2 0 2 4

Perspektywy dla sektora budowlanego w Polsce na lata 2024-2025

O B S E R W A C J E

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

biuro@blackwhale.pl
507 508 334

P O Z O S T A Ł E
 

O nas
Region CEE

Obserwacje

Dla mediów

N A W I G A C J A
 

Strona główna
Wartość dla klientów

Obszary wsparcia

Sektory rynku