1. pl
  2. en

P L    E N 

Polska wybija się na prowadzenie w europejskim sektorze nieruchomości, zdaniem raportu CBRE, który wskazuje na wysokie oczekiwania inwestorów dotyczące zwrotów z inwestycji w tym kraju. Według analityków, po spadkach aktywności inwestycyjnej w 2023 roku, rok 2024 przynosi oznaki powrotu optymizmu, zwłaszcza w drugiej połowie roku.

 

W poprzednim roku, wysokie koszty finansowania hamowały inwestycje na rynkach nieruchomości komercyjnych w całej Europie, w tym również w Polsce. Obecnie, pomimo perspektyw niższych stóp procentowych, koszty finansowania pozostają wyższe w porównaniu do lat 2021-2022, co zmusza inwestorów do poszukiwania bardziej kreatywnych strategii biznesowych i inwestycyjnych.

 

Raport CBRE wskazuje, że Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie pod względem oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ustępując jedynie Wielkiej Brytanii i Niemcom. Dodatkowo, Warszawa została uznana za najbardziej atrakcyjny cel inwestycyjny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, co potwierdza jej pozycję jako kluczowego centrum biznesowego.

 

Na szczególne zainteresowanie inwestorów w Polsce cieszą się aktywa przemysłowe i logistyczne, które stanowią priorytet dla jednej trzeciej europejskich inwestorów. Również sektor mieszkań na wynajem długoterminowy przyciąga uwagę 28% inwestorów, podczas gdy niemal połowa z nich rozważa inwestycje w prywatne akademiki, a 38% w domy dla seniorów.

 

Perspektywy na kolejne miesiące są obiecujące, z prognozami stopniowego ożywienia aktywności inwestycyjnej na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. Dla inwestorów, którzy potrafią dostosować swoje strategie do zmieniających się warunków, Polska może stanowić atrakcyjny i stabilny rynek inwestycyjny w Europie.

PL   EN

P L    E N 

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

P O W R Ó T


 

2 8 . 0 5 . 2 0 2 4

Polska na podium wśród europejskich gospodarek z najwyższym oczekiwanym zwrotem z inwestycji w nieruchomości

O B S E R W A C J E

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

biuro@blackwhale.pl
507 508 334

P O Z O S T A Ł E
 

O nas
Region CEE

Obserwacje

Dla mediów

N A W I G A C J A
 

Strona główna
Wartość dla klientów

Obszary wsparcia

Sektory rynku