1. pl
  2. en

P L    E N 

W trzecim kwartale bieżącego roku Polska zanotowała wyjątkowo rozwinięty rynek magazynowy, który przyciąga zarówno inwestorów, jak i najemców. Według danych CBRE, powierzchnia magazynowa w budowie osiągnęła rekordowy poziom 2,5 mln m2. Co ciekawe, ponad połowa z tych nowych inwestycji to budowy spekulacyjne (bez konkretnego najemcy na etapie realizacji), to świadczy o pewności inwestorów co do atrakcyjności tego rynku i oczekiwaniu na dalszy wzrost popytu.

 

Z danych CBRE wynika, że Polska wyróżnia się na tle innych europejskich rynków magazynowych. Na koniec trzeciego kwartału 2023 roku całkowita powierzchnia magazynowa w kraju wyniosła imponujące 30,5 mln m2, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Ten dynamiczny wzrost stawia Polskę w czołówce najszybciej rozwijających się rynków magazynowych w Europie.

 

Najbardziej dynamiczne regiony po względem wzrostu to Warszawa, Katowice, Zielona Góra i Gorzów, które przyciągają zarówno lokalnych jak i zagranicznych inwestorów. To właśnie tam notuje się największy przyrost powierzchni magazynowej.

 

Mimo obiecujących wskaźników, rynek magazynowy w Polsce stoi rownież przed wyzwaniami, takimi jak rosnący poziom pustostanów w niektórych regionach (Łódź, Wrocław). Niemniej jednak, ogólny trend wzrostowy daje nadzieję na dalszy rozwój sektora w najbliższej przymości.

 

Boom na rynku magazynowym w Polsce to nieprzypadkowy efekt wzrastającego popytu na nowoczesne powierzchni magazynowe. To także wyraz zaufania inwestorów do stabilności i atrakcyjności sektora. Jednakże, aby utrzymać ten trend, kluczowe będzie zarządzanie podażą i popytem, aby zachować równowagę na rynku.

PL   EN

P L    E N 

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

P O W R Ó T3 0 . 1 1 . 2 0 2 3

Polska w czołówce najszybciej rozwijających się rynków magazynowych w Europie

O B S E R W A C J E

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

biuro@blackwhale.pl
507 508 334

P O Z O S T A Ł E
 

O nas
Region CEE

Obserwacje

Dla mediów

N A W I G A C J A
 

Strona główna
Wartość dla klientów

Obszary wsparcia

Sektory rynku