1. pl
  2. en

P L    E N 

Popyt i aktywność najemców

 

W pierwszym kwartale 2024 roku na polskim rynku magazynowym odnotowano całkowity popyt brutto na poziomie 923 000 m², co wskazuje na umiarkowaną aktywność w sektorze. Kluczowym czynnikiem napędzającym rynek były nowe umowy najmu oraz ekspansje, które dominowały w tym okresie. Najemcy z sektora handlowego stanowili 46% nowego popytu, przy czym znaczący udział miał sektor e-commerce. Sektor produkcyjny zajął 32%, a operatorzy logistyczni 22%.

 

Wskaźnik powierzchni niewynajętej i czynsze

 

Na koniec marca 2024 roku wskaźnik powierzchni niewynajętej w Polsce wyniósł średnio 7,8%, co wskazuje na stabilność rynku. Mimo wzrostu wskaźnika pustostanów, co zwykle wywiera presję na obniżenie czynszów, prognozy na nadchodzące miesiące sugerują osłabienie tej tendencji ze względu na ograniczoną aktywność budowlaną.

 

Aktywność deweloperska

 

W pierwszym kwartale 2024 roku deweloperzy dostarczyli na rynek 993 000 m² nowej powierzchni magazynowej, co stanowi spadek o 35% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Całkowite zasoby magazynowe w Polsce osiągnęły 33,9 miliona m². Aktywność budowlana również zwolniła, z wolumenem budowy wynoszącym 2,2 miliona m², z czego spekulacyjna powierzchnia to około 1,1 miliona m².

 

Inwestycje i transakcje

 

Pierwszy kwartał 2024 roku przyniósł sześć transakcji na rynku magazynowym, o łącznej wartości 138 milionów euro. Kluczowe transakcje obejmowały zakup przez Hillwood dwóch parków magazynowych pod Warszawą oraz nabycie przez Generali Real Estate kompleksu MDC2 Park Kraków South. Wrocław również przyciągnął uwagę inwestorów, co podkreśla zakup Panattoni Park Wrocław West Gate.

 

Perspektywy na przyszłość

 

Ożywienie gospodarcze w Europie przyczynia się do pozytywnych prognoz na 2024 rok, chociaż przewidywany roczny wzrost gospodarczy w wielu krajach nie przekroczy 1%. Polska wyróżnia się na tle innych gospodarek europejskich z prognozowanym wzrostem PKB na poziomie 2,9% w 2024 roku i 3,7% w 2025 roku. Oczekuje się, że sektor e-commerce oraz logistyka będą nadal rosły, przyciągając większą liczbę transakcji w kolejnych kwartałach.

Podsumowanie

 

Podsumowując, polski rynek nieruchomości magazynowych wykazuje stabilność i umiarkowaną aktywność, z pozytywnymi prognozami na przyszłość. Mimo pewnych wyzwań związanych z podażą oraz czynszami, sektor ten ma solidne podstawy do dalszego rozwoju, szczególnie w kontekście poprawiającej się sytuacji gospodarczej w kraju i regionie.

PL   EN

P L    E N 

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

P O W R Ó T


 

1 9 . 0 6 . 2 0 2 4

Przegląd rynku nieruchomości magazynowych w Polsce za I kwartał 2024 roku

O B S E R W A C J E

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

biuro@blackwhale.pl
507 508 334

P O Z O S T A Ł E
 

O nas
Region CEE

Obserwacje

Dla mediów

N A W I G A C J A
 

Strona główna
Wartość dla klientów

Obszary wsparcia

Sektory rynku