1. pl
  2. en

P L    E N 

Rynek nieruchomości mieszkalnych w Polsce odnotował istotny spadek w pierwszym kwartale 2024 roku. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), liczba nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania wyniosła 21,6 tys., co oznacza spadek o 22,9% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Zdecydowana większość, bo aż 97,5%, to budynki jednorodzinne, które obejmowały prawie połowę wszystkich nowo wybudowanych mieszkań.

 

Technologia i struktura budynków

 

Przy budowie większości budynków mieszkalnych (98,2%) zastosowano tradycyjną, udoskonaloną technologię. Najwięcej wybudowano budynków dwukondygnacyjnych (62,7%) oraz jednokondygnacyjnych (32%), które razem stanowiły niemal 48% ogółu nowych mieszkań. Budynki o trzech i więcej kondygnacjach, chociaż stanowiły tylko 5,3% wszystkich nowo wybudowanych budynków, mieściły aż 52,2% mieszkań.

 

Deweloperzy kontra inwestorzy indywidualni

 

W I kwartale 2024 roku deweloperzy odpowiadali za 60,3% wszystkich nowo oddanych mieszkań, podczas gdy inwestorzy indywidualni za 37,5%. W porównaniu do poprzedniego roku, udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem wzrósł o 5 punktów procentowych, a tych budowanych przez inwestorów indywidualnych spadł o 5,2 punktu procentowego.

 

Infrastruktura i wyposażenie

 

Większość nowych mieszkań (94,2%) miała dostęp do wodociągu z sieci, a 79% do kanalizacji z odprowadzeniem do sieci. W gaz z sieci wyposażonych było 33,4% mieszkań, natomiast ciepłą wodę z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej dostarczano do 37,6% mieszkań. 37,5% mieszkań było podłączonych do centralnej sieci grzewczej, a pozostałe posiadały indywidualne systemy ogrzewania.

 

Czas budowy i powierzchnia mieszkań

 

Przeciętny czas budowy nowego budynku mieszkalnego wyniósł nieco ponad 44 miesiące. Budynki wielorodzinne budowano prawie dwa razy szybciej niż jednorodzinne. W I kwartale 2024 roku oddano do użytkowania 48,3 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 4,4 mln m² oraz 184,6 tys. izb. W porównaniu do roku poprzedniego, liczba mieszkań spadła o 12,3%, powierzchnia użytkowa o 16,7%, a liczba izb o 15,8%.

 

Średnia powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 90,9 m², w porównaniu do 95,8 m² w poprzednim roku. W budynkach jednorodzinnych średnia powierzchnia wynosiła 132,6 m², natomiast w budynkach wielorodzinnych 52 m².

 

Podsumowanie

 

Pierwszy kwartał 2024 roku przyniósł znaczące spadki w liczbie nowo oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych. Spadek ten można częściowo tłumaczyć wyzwaniami ekonomicznymi oraz zmianami na rynku deweloperskim i w sektorze inwestorów indywidualnych. Mimo to, deweloperzy pozostają dominującą siłą na rynku, dostosowując swoje projekty do bieżących potrzeb i warunków rynkowych.

PL   EN

P L    E N 

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

P O W R Ó T


 

1 0 . 0 6 . 2 0 2 4

Spadek liczby nowych budynków mieszkalnych w I kw. 2024 r.

O B S E R W A C J E

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

biuro@blackwhale.pl
507 508 334

P O Z O S T A Ł E
 

O nas
Region CEE

Obserwacje

Dla mediów

N A W I G A C J A
 

Strona główna
Wartość dla klientów

Obszary wsparcia

Sektory rynku