1. pl
  2. en

P L    E N 

Według szacunków firmy doradczej Cushman&Wakefield, w 2024 roku oczekuje się oddania do użytkowania około 78 tys. metrów kwadratowych nowej powierzchni biurowej w Warszawie oraz około 229 tys. metrów kwadratowych w miastach regionalnych.

 

Analitycy zauważają dynamiczne zmiany na warszawskim rynku biurowym. W obecnej sytuacji w budowie znajduje się około 236 tys. metrów kwadratowych nowych biur, co jest znaczącym spadkiem w porównaniu z okresem sprzed pandemii. Podobne trendy obserwuje się również w miastach regionalnych, gdzie odnotowuje się spadek liczby nowych projektów biurowych.

 

Patrząc na IV kwartał 2023 roku, całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na polskim rynku wyniosły około 12,9 miliona metrów kwadratowych. Jednakże, suma projektów oddanych w 2023 roku była o 47% mniejsza niż w 2022 roku. Kraków i Wrocław zanotowały największy wzrost powierzchni biurowej, co sprawiło, że Warszawa zajęła trzecie miejsce pod względem wielkości nowych projektów. Obserwuje się kontynuację trendu spadkowego w budowie nowych biur, co może być wynikiem ostrożnego podejścia inwestorów do nowych projektów.

 

Mimo pewnych wyzwań, średnia dostępna powierzchnia biurowa na wszystkich rynkach objętych analizą wzrosła o 6% w porównaniu z końcem 2022 roku, co wskazuje na rosnące zainteresowanie rynkiem biurowym w Polsce. 

 

PL   EN

P L    E N 

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

P O W R Ó T1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

Prognozy dotyczące rynku biurowego w Polsce na rok 2024

O B S E R W A C J E

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

biuro@blackwhale.pl
507 508 334

P O Z O S T A Ł E
 

O nas
Region CEE

Obserwacje

Dla mediów

N A W I G A C J A
 

Strona główna
Wartość dla klientów

Obszary wsparcia

Sektory rynku