1. pl
  2. en

P L    E N 

Przewidywania na temat przyszłości rynku biurowego w Polsce są obiecujące, zgodnie z najnowszymi danymi dostarczonymi przez REDD. Prognozy wskazują na znaczący wzrost dostępności nowej powierzchni biurowej w nadchodzących latach, co stanowi pozytywny sygnał dla sektora.

 

Według danych REDD, na koniec 2023 roku w Polsce znajduje się 614 tys. m2 powierzchni biurowej w trakcie realizacji (179 tys. m2 w Warszawie), z czego przewiduje się, że nawet 325 tys. m2 zostanie oddanych do użytku w 2024 r., a kolejne 193 tys. m2 w 2025.

 

Obserwujemy obecnie zmianę dynamiki rynku biurowego, gdzie podaż w realizacji utrzymuje się na niższym poziomie w porównaniu z poprzednimi okresami. Ten trend jest wynikiem różnorodnych czynników, od globalnych wyzwań gospodarczych, po lokalne uwarunkowania rynkowe, co wymaga uwagi i analizy ze strony wszystkich zainteresowanych uczestników rynku.

 

Z punktu widzenia przyszłości, perspektywy rozwoju rynku biurowego w Polsce są wyjątkowo obiecujące. Spodziewany wzrost dostępności nowej powierzchni biurowej będzie miał istotny wpływ na dalszy rozwój kraju jako atrakcyjnego miejsca dla inwestycji i biznesu. To także potwierdzenie rosnącej roli polski na arenie międzynarodowej, jako centrum biznesowego i ekonomicznego w Europie Środkowo-Wschodniej.

PL   EN

P L    E N 

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

P O W R Ó T1 3 . 1 2 . 2 0 2 3

Dynamiczne perspektywy rozwoju rynku biurowego w Polsce

O B S E R W A C J E

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

biuro@blackwhale.pl
507 508 334

P O Z O S T A Ł E
 

O nas
Region CEE

Obserwacje

Dla mediów

N A W I G A C J A
 

Strona główna
Wartość dla klientów

Obszary wsparcia

Sektory rynku