1. pl
  2. en

P L    E N 

Według najnowszych danych dostarczonych przez RynekPierwotny.pl, styczeń 2024 roku przyniósł zmienne trendy cenowe na rynku nieruchomości w Polsce, z różnicą między poszczególnymi aglomeracjami. Średnie ceny metra kwadratowego nowych mieszkań wzrosły o 1-4% w czterech z siedmiu największych miast, pozostając na stabilnym poziomie w jednym oraz notując spadki w dwóch.

 

Największy wzrost (o 4%) odnotowano w Łodzi, podczas gdy w Trójmieście zaobserwowano spadek o 2%. Warszawa nadal utrzymuje się jako lider pod względem cen, gdzie średnia cena metra kwadratowego przekroczyła pułap 17 tysięcy złotych.

 

Po okresie stabilności cen w większości ubiegłego roku, Łódź doświadczyła wzrostu cen, przede wszystkim ze względu na wprowadzenie do sprzedaży droższych mieszkań. W Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, gdzie w grudniu odnotowano stagnację cen, zanotowano niewielki wzrost (1%) w styczniu. Trójmiasto, które wcześniej cieszyło się dynamicznym wzrostem, teraz zanotowało dwuprocentowy spadek.

 

Warto również zwrócić uwagę na rynek wtórny, gdzie ceny mieszkań również zanotowały wzrost. W Warszawie i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii średnia cena metra kwadratowego wzrosła o 2%, podczas gdy w innych miastach wzrost wyniósł 1%. Tylko w Łodzi ceny pozostały na poziomie grudnia ubiegłego roku.

 

Wciąż istnieje znacząca różnica między cenami mieszkań na rynku pierwotnym a wtórnym, zwłaszcza w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście. Największa przewaga rynku wtórnego nadal jest obserwowana w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

 

Analiza styczniowych danych pokazuje złożoną dynamikę rynku nieruchomości w Polsce, z różnicami między poszczególnymi miastami i segmentami rynkowymi. Dalsze monitorowanie tych trendów będzie kluczowe dla zrozumienia perspektyw rozwoju sektora w nadchodzących miesiącach.

 

PL   EN

P L    E N 

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

P O W R Ó T0 4 . 0 2 . 2 0 2 4

Dynamika cen nowych mieszkań: analiza stycznia 2024

O B S E R W A C J E

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

biuro@blackwhale.pl
507 508 334

P O Z O S T A Ł E
 

O nas
Region CEE

Obserwacje

Dla mediów

N A W I G A C J A
 

Strona główna
Wartość dla klientów

Obszary wsparcia

Sektory rynku