1. pl
  2. en

P L    E N 

Perspektywy na rok 2024 wskazują na dynamiczny rozwój na rynku powierzchni magazynowych w Polsce.  Przewiduje się, że zasoby tego sektora przekroczą 34 mln m2, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. Szczególnie rynek w Warszawie wyróżnia się jako lider, zbliżając się do poziomu 7 mln m2, przewyższając inne regiony o około 20%. Warto zauważyć, że zarówno Dolny Śląsk, jak i Łódź, również doświadczają wzrostu, zbliżając się do poziomu 5 mln m2.

 

Analitycy wskazują, że rok 2023 był drugim najlepszym rokiem pod względem nowo oddanej powierzchni magazynowej. W grudniu 2023 roku całkowite zasoby powierzchni magazynowej wzrosły o 13% w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając imponujący poziom 31,7 mln m2.

 

Deweloperzy nadal aktywnie dostarczają nowe obiekty na rynek. W czwartym kwartale 2023 roku dostarczono łącznie 580 tys. m2 nowej powierzchni, a od początku roku dostarczono aż 3,7 mln m2. Wysoka podaż przyczyniła się do zwiększenia dostępności powierzchni magazynowej, która na koniec roku wyniosła 2,3 mln m2, co stanowi dwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

 

Rok 2023 dał trzeci najwyższy w historii wynik wielkości wynajętej powierzchni magazynowej (5,6 mln m2). Sektor logistyczny i kurierski nadal odgrywają kluczową rolę, odpowiadając za znaczną część transakcji wynajmu powierzchni magazynowej (35%). Jednakże, wzrasta również znaczenie sektora handlu oraz firm e-commerce, które coraz częściej poszukują nowych obiektów magazynowych w związku z dynamicznym rozwojem sprzedaży online.

 

Czynsze najmu powierzchni magazynowej pozostały na stabilnym poziomie, głównie ze względu na równowagę między popytem a podażą. Deweloperzy niechętnie poddają się negocjacjom cenowym z uwagi na wysokie koszty finansowania swoich inwestycji. Niemniej jednak, na niektórych rynkach, gdzie konkurencja między deweloperami jest duża, można zauważyć pewne, choć czasowe, korekty cen.

PL   EN

P L    E N 

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

P O W R Ó T


 

2 3 . 0 2 . 2 0 2 3

Dynamika wzrostu rynku magazynowego w Polsce

O B S E R W A C J E

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

biuro@blackwhale.pl
507 508 334

P O Z O S T A Ł E
 

O nas
Region CEE

Obserwacje

Dla mediów

N A W I G A C J A
 

Strona główna
Wartość dla klientów

Obszary wsparcia

Sektory rynku