1. pl
  2. en

P L    E N 

W III kwartale 2023 roku wolumen inwestycji w nieruchomości komercyjne w Europie Środkowo-Wschodniej wzrósł o 3% w porównaniu do poprzedniego kwartału, osiągając wartość 1,6 mld euro. Jednakże w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, odnotowano spadek o 43%, zgodnie z danymi CBRE. W Polsce zarejestrowano największą kwotę inwestycji w regionie, sięgającą 741 mln euro.

 

Wartość inwestycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej spadła o 42% w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając 1,6 mld euro. Średnia wartość każdej transakcji wyniosła 20 mln euro. Największe transakcje obejmowały nabywanie obiektów przemysłowych, szczególnie w Polsce i na Słowacji. Nieruchomości biurowe pochłonęły największy kapitał, osiągając 657 mln euro, natomiast sektor przemysłowy zajął drugie miejsce, absorbując 467 mln euro. Inwestycje w nieruchomości handlowe wyniosły 349 mln euro. W sektor mieszkaniowy zainwestowano 69 mln euro, a w hotelowy 51 mln euro.

 

Spośród 1,6 mld euro zainwestowanych w nieruchomości komercyjne w III kwartale, najwięcej (741 mln euro) trafiło do Polski. Na podium ulokowały się Czechy (215 mln euro) i Słowacja (214 mln euro). Kapitał przyciągnięty przez kraje Europy Południowo-Wschodniej wyniósł 170 mln euro, z czego na Węgry przypadło 132 mln euro. Litwa, Łotwa i Estonia zanotowały łącznie inwestycje w wysokości 80 mln euro. Natomiast Rumunia odnotowała najniższy wynik w minionym kwartale, gdzie inwestorzy ulokowali jedynie 62 mln euro w nieruchomości komercyjne.

PL   EN

P L    E N 

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

P O W R Ó T0 7 . 1 1 . 2 0 2 3

Inwestycje w nieruchomości komercyjne: Polska na czele CEE z 0,74 mld euro w III kwartale 2023

O B S E R W A C J E

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

biuro@blackwhale.pl
507 508 334

P O Z O S T A Ł E
 

O nas
Region CEE

Obserwacje

Dla mediów

N A W I G A C J A
 

Strona główna
Wartość dla klientów

Obszary wsparcia

Sektory rynku