1. pl
  2. en

P L    E N 

W pierwszej połowie 2023 roku powierzchnia handlowa w Polsce wzrosła o 216 tys. m2, zgodnie z danymi JLL. Na koniec czerwca br. całkowita powierzchnia handlowa w budowie sięgnęła 410 tys. m2, a JLL prognozuje, że do końca roku nowa podaż przekroczy wynik z 2022 roku.

 

Najnowsze inwestycje skupiają się głównie na parkach handlowych, które stanowią około 16% całkowitej powierzchni handlowej w Polsce. Kilka znaczących projektów, takich jak retail park w Kłodzku (17 000 m2) czy Aripark Bytków (12 000) lub mniejszych, takich jak N-Park Piotrków Trybunalski (7 700 m2), czy Vendo Park Zambrów (6 600 m2) zostało oddanych do użytku w pierwszej połowie roku. Na koniec czerwca w budowie pozostawało wciąż ponad 250 000 m2.

 

Dynamika sektora parków handlowych podkreśla różnorodność oferty, obejmującej zarówno mniejsze parki w miastach regionalnych, jak i duże kompleksy, np. Koszalin Power Center czy Galeria Karuzela Biała Podlaska. Względna aktywność inwestycyjna w tradycyjnych centrach handlowych jest ograniczona, zwłaszcza w porównaniu z parkami handlowymi. Niemniej jednak, format centrów handlowych odnotował wzrost o 58 000 m2 w pierwszej połowie 2023 roku, w tym otwarcie Galerii Bawełnianka w Bełchatowie (23 000 m2).

 

Wraz z poprawą wskaźników ekonomicznych i ogólnych nastrojów na rynku, czynsze w najlepszych centrach handlowych wracają do poziomu sprzed pandemii. Średnie miesięczne czynsze w Warszawie wynoszą obecnie do 130 euro/m2, podczas gdy w innych aglomeracjach oscylują od 50 do 65 euro/m2.

 

W pierwszej połowie 2023 roku całkowita wartość sprzedaży nieruchomości handlowych w Polsce wyniosła prawie 200 mln euro, stanowiąc zaledwie 26% wartości sprzedaży zanotowanej w poprzednim roku.

 

Choć poziom aktywności inwestycyjnej w pierwszym półroczu 2023 roku był niższy niż w ubiegłych latach, to warto zaznaczyć, że w obecnym kwartale doszło do zamknięcia transakcji o łącznej wartości ponad 150 mln euro. Dodatkowo, planowane są większe transakcje, których zamknięcie przewiduje się w ostatnim kwartale tego roku, co daje nadzieję na poprawę wyników i przekroczenie danych z 2022 roku.

PL   EN

P L    E N 

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

P O W R Ó T1 1 . 0 9 . 2 0 2 3

Podaż nowej powierzchni handlowej w Polsce w pierwszej połowie 2023 roku

O B S E R W A C J E

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

biuro@blackwhale.pl
507 508 334

P O Z O S T A Ł E
 

O nas
Region CEE

Obserwacje

Dla mediów

N A W I G A C J A
 

Strona główna
Wartość dla klientów

Obszary wsparcia

Sektory rynku