1. pl
  2. en

P L    E N 

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) szacuje, że w 2024 roku liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce wyniesie około 200 tysięcy, będąc najniższym wynikiem od 2018 roku. Prognoza ta jest związana z obecnym niedopasowaniem podaży i popytu, które będzie prowadzić do dalszego wzrostu cen w bieżącym roku.

 

PIE prognozuje spadek podaży mieszkań w Polsce w 2024 roku, z uwagi na mniejszą liczbę rozpoczętych budów w poprzednich latach. Choć końcówka 2023 roku przyniosła pewien wzrost liczby nowych projektów budowlanych, to nie przewiduje się, aby miało to istotny wpływ na podaż mieszkań oddanych do użytkowania w nadchodzącym roku. Liczba mieszkań na sprzedaż również zmniejszyła się, co jest efektem m.in. programu „Bezpieczny kredyt 2% (BK2)” oraz innych czynników wpływających na rynek, takich jak zmniejszenie buforu ostrożnościowego i spadek stóp procentowych.

 

Wzrost cen mieszkań w 2024 roku będzie kontynuacją trendu z poprzednich lat, szczególnie widocznego w dużych miastach, gdzie liczba dostępnych mieszkań na rynku będzie ograniczona. Ostateczny wzrost cen będzie zależał od szeregu czynników, w tym od kontynuacji programu BK2, stóp procentowych, inflacji i ogólnej sytuacji na rynku nieruchomości.

 

Nastroje w sektorze budowlanym nadal pozostają niepewne, co może wpłynąć na skłonność przedsiębiorców do budowy nowych mieszkań. Rosnące koszty zatrudnienia i materiałów są głównymi wyzwaniami dla przedsiębiorców w branży budowlanej.

 

Podobne tendencje można zaobserwować w rozwiniętych państwach europejskich, gdzie również spada podaż mieszkań. Analitycy prognozują lekki wzrost cen mieszkań na rynkach europejskich w 2024 roku, jednakże problem z niedoborem mieszkań, zwłaszcza w dużych miastach, pozostanie nadal istotnym wyzwaniem dla sektora mieszkaniowego.

 

PL   EN

P L    E N 

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

P O W R Ó T0 6 . 0 1 . 2 0 2 4

Prognoza rozwoju rynku mieszkaniowego na 2024 rok

O B S E R W A C J E

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

biuro@blackwhale.pl
507 508 334

P O Z O S T A Ł E
 

O nas
Region CEE

Obserwacje

Dla mediów

N A W I G A C J A
 

Strona główna
Wartość dla klientów

Obszary wsparcia

Sektory rynku