1. pl
  2. en

P L    E N 

Polska wkracza w nowy etap rozbudowy infrastruktury handlowej, planując do 2025 roku powstanie ponad 1,2 miliona metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni handlowej. Dane Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH) wskazują na realizację 110 nowych obiektów handlowych, w tym 98 parków handlowych, oraz rozbudowę 26 istniejących obiektów. To znaczący skok, który ma odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na przestrzeń handlową w kraju. Nowe inwestycje obejmują różnorodne typy obiektów, od centrów handlowych, po parki handlowe i obiekty mixed-use, a także centra wyprzedażowe.

 

PRCH wskazuje, że planowana ekspansja przyniesie wzrost powierzchni handlowej o ponad 9%, z czego ponad 75% będzie stanowiło nowo powstałe parki handlowe. Mazowsze jest regionem, w którym przewiduje się największy wzrost, odpowiadając za blisko 22% planowanej nowej powierzchni handlowej.

 

W samym tylko 2023 roku planowane jest otwarcie 25 nowych obiektów o łącznej powierzchni około 186 tys. metrów kwadratowych GLA. W kolejnych latach (2024-2025) liczba nowych inwestycji również będzie znacząca, przekraczając odpowiednio 48 i 37 obiektów oraz ok. 490 tys. metrów kwadratowych GLA i ok. 344 tys. metrów kwadratowych GLA.

 

PRCH podkreślając dynamikę sektora, wskazała na istotną rolę Mazowsza, Śląska i Dolnego Śląska w planowanych inwestycjach. Te regiony oczekują na powstanie największej liczby nowych obiektów handlowych w najbliższych latach.

 

Na koniec I półrocza 2023 roku powierzchnia handlowa w Polsce przekroczyła już 13 milionów metrów kwadratowych, z czego 82% stanowią centra handlowe. Wzrosty tej infrastruktury przyczynią się do rosnącej różnorodności oferty handlowej w kraju.

PL   EN

P L    E N 

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

P O W R Ó T20 . 0 9 . 2 0 2 3

Rozkwit inwestycji handlowych w Polsce w latach 2024-2025

O B S E R W A C J E

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

biuro@blackwhale.pl
507 508 334

P O Z O S T A Ł E
 

O nas
Region CEE

Obserwacje

Dla mediów

N A W I G A C J A
 

Strona główna
Wartość dla klientów

Obszary wsparcia

Sektory rynku