1. pl
  2. en

P L    E N 

Ostatnie miesiące przyniosły znaczący wzrost aktywności deweloperskiej na polskim rynku budowlanym. Według danych GUS, październik był już czwartym miesiącem z rzędu, w którym zanotowano znaczący wzrost liczby rozpoczynanych budów mieszkań i domów. To zjawisko, które można przypisać rosnącemu zainteresowaniu ze strony kupujących oraz korzystnym warunkom kredytowym.

 

W samym październiku w całej Polsce rozpoczęto budowę prawie 20 tys. nowych mieszkań i domów. Deweloperzy odgrywają tu kluczową rolę, odpowiadając za większość tych inwestycji. W porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem, liczba rozpoczętych projektów deweloperskich wzrosła o ponad 70%, co jest znaczącym wskaźnikiem ożywienia sektora budowlanego.

 

Ożywienie na rynku budowlanym wynika przede wszystkim z wyższego popytu, który jest efektem szeregu czynników, takich jak korzystne warunki kredytowe, elastyczność w badaniu zdolności kredytowej oraz program rządowy „Bezpieczny kredyt 2%”. Program ten, choć przyniósł pewne korzyści, zbliża się do końca swojej misji, co może wywołać dodatkowe zmiany na rynku nieruchomości.

 

Jednym z wyzwań, które stoi przed rynkiem nieruchomości, jest zachowanie równowagi pomiędzy podażą a popytem. Choć obecnie deweloperzy aktywniej reagują na wzmożony popyt, droga do osiągnięcia pełnej równowagi na rynku wciąż jest długa.

PL   EN

P L    E N 

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

P O W R Ó T


 

2 3 . 1 1 . 2 0 2 3

Wzrost liczby budów o ponad 70% w porównaniu z poprzednim rokiem

O B S E R W A C J E

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

biuro@blackwhale.pl
507 508 334

P O Z O S T A Ł E
 

O nas
Region CEE

Obserwacje

Dla mediów

N A W I G A C J A
 

Strona główna
Wartość dla klientów

Obszary wsparcia

Sektory rynku