1. pl
  2. en

P L    E N 

W styczniu br. odnotowano znaczący wzrost liczby rozpoczętych budów mieszkań w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Według danych GUS, liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, wzrosła o 66,4%, osiągając 15 720. W porównaniu z poprzednim miesiącem, wzrost wyniósł 9,3%.

 

W szczególności zauważalny był wzrost liczby mieszkań budowanych przez deweloperów, osiągając 12 051 lokali - wzrost o 107,2% r/r i 8,1% m/m. Inwestorzy indywidualni również kontynuowali budowę, choć odnotowano niewielki spadek o 0,8%. Jak podaje Urząd, udział tych form budownictwa wyniósł 99,1% ogólnej liczby mieszkań.

 

Szacuje się, że na koniec stycznia 2024 roku w budowie pozostawało około 802,8 tys. mieszkań, co stanowi spadek o 2,5% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

PL   EN

P L    E N 

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

P O W R Ó T


 

2 2 . 0 2 . 2 0 2 3

Znaczący skok liczby rozpoczętych budów mieszkań w styczniu 2024

O B S E R W A C J E

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

biuro@blackwhale.pl
507 508 334

P O Z O S T A Ł E
 

O nas
Region CEE

Obserwacje

Dla mediów

N A W I G A C J A
 

Strona główna
Wartość dla klientów

Obszary wsparcia

Sektory rynku