1. pl
  2. en

P L    E N 

W III kwartale bieżącego roku odnotowano dynamiczny wzrost sprzedaży nowych mieszkań w Polsce, zwłaszcza w największych aglomeracjach miejskich. Dane zebrane przez RynekPierwotny.pl wskazują, że sprzedano około 21,7 tys. mieszkań w dziesięciu głównych miastach i ich okolicach. Ten wynik jest o 129% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

 

Warszawa była liderem pod względem liczby sprzedanych mieszkań, gdzie deweloperzy zrealizowali około 5,9 tys. transakcji, co stanowiło wzrost o 27% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Podobne trendy obserwowano w innych dużych miastach, takich jak Wrocław (3,2 tys. lokali i wzrost o 38% kw/kw) i Kraków (2,9 tys. Lokali i wzrost o 11% kw/kw).

 

Przyczyn tego zjawiska jest wiele, jednak zasadniczym czynnikiem było skumulowanie popytu w poprzednich miesiącach oraz wprowadzenie programu „Bezpieczny kredyt 2%”, który zachęcił wielu do podejmowania decyzji o zakupie mieszkań.

 

Dodatkowo, decyzję o zakupie mieszkania przyspieszyły osoby, które mogą sobie pozwolić na tradycyjny kredyt hipoteczny, ale nie spełniają kryteriów dla programu rządowe, a także ci, którzy obawiają się wzrostu cen nieruchomości w przyszłości. Niemniej, wyższa sprzedaż nie idzie w parze z odpowiednim zwiększeniem podaży nowych mieszkań na rynku, co może prowadzić do dalszego wzrostu cen. W konsekwencji, spodziewane są trudności w dostępie do mieszkań dla coraz większej liczby osób.

 

Obecna sytuacja na rynku nieruchomości może być sygnałem dla deweloperów o konieczności zwiększenia produkcji nowych mieszkań w celu zaspokojenia rosnącego popytu. W przeciwnym razie, ryzyko dalszego wzrostu cen oraz ograniczonego dostępu do mieszkań może stwarzać trudności dla przyszłych nabywców.

PL   EN

P L    E N 

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

P O W R Ó T0 2 . 1 0 . 2 0 2 3

Znaczący wzrost sprzedaży nowych mieszkań w III kw. 2023: 129% r/r 

O B S E R W A C J E

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

biuro@blackwhale.pl
507 508 334

P O Z O S T A Ł E
 

O nas
Region CEE

Obserwacje

Dla mediów

N A W I G A C J A
 

Strona główna
Wartość dla klientów

Obszary wsparcia

Sektory rynku